Hírek

júl.
2020
30
Vodovod Drop Logo

ČIŠĆENJE OTVORENIH KANALA

ČIŠĆENJE OTVORENIH KANALA

júl.
2020
29
Vodovod Drop Logo

IZRADA PROJEKATA

IZRADA PROJEKATA

júl.
2020
16
Vodovod Drop Logo

MERNO REGULACIONA OPREMA

MERNO REGULACIONA OPREMA

júl.
2020
16
Vodovod Drop Logo

Magacin hidromašinskog održavanja

Magacin hidromašinskog održavanja

júl.
2020
15
Vodovod Drop Logo

KANCELARIJSKI MATERIJAL

KANCELARIJSKI MATERIJAL

júl.
2020
14
Vodovod Drop Logo

SOFTVERI

SOFTVERI

júl.
2020
9
Vodovod Drop Logo

Investiciono održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod

Investiciono održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod

júl.
2020
9
Vodovod Drop Logo

ODRŽAVANJE OBJEKATA

ODRŽAVANJE OBJEKATA