Hírek

dec.
2009
29
Vodovod Drop Logo

Bilten "Aqua" br. 52 od decembra 2009. godine

OCENA POSLOVNE POLITIKE JKP ,,VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2009. GODINU – PRAVCI POSLOVNE POLITIKE ZA 2010. GODINU

okt.
2009
28
Vodovod Drop Logo

Bilten "Aqua" br. 51 od oktobra 2009. godine

OSNOVE ZA PRISTUP RACIONALIZACIJI JKP VODOVODA I KANALIZACIJE U OKVIRU PROJEKTA “RACIONALIZACIJA JAVNOG SEKTORA”

dec.
2008
16
Vodovod Drop Logo

Bilten "Aqua" br. 44 od decembra 2008. godine

SVE ŠTO NISTE ZNALI, A HTELI STE DA PITATE O VODI I VODOVODU !

márc.
2008
25
Vodovod Drop Logo

Bilten "Aqua" br. 40 od marta 2008. godine

46 godina Vodovoda

aug.
2007
3
Vodovod Drop Logo

Bilten "Aqua" br. 38 od avgusta 2007. godine

BIĆE VODE PREKO LETA!