Hírek

BESZÁMOLÓ AZ ÚJ SZENNYVíZTISZTíTÓ ÉPíTÉSÉNEK FOLYAMATÁRÓL

A szennyvíztisztító építésének és felújításának projektuma – helyzetjelentés

márc.
2010
15
Vodovod Drop Logo

PRESEK STANJA IZGRADNJE UPOV GRADA U MARTU 2010.

Projektom tretmana otpadnih voda grada Subotice predvidjena su dva procesa u prečišćcavanju koji se realizuju u objektima na liniji vode i na liniji mulja. Stanje izgrađenosti objekata je stiglo do nivoa da je linija vode puštena u privremeni rad, 25.maja prošle godine, a preuzimanje je izvršeno 22.decembra 2009.godine. Puštanje u rad linije je učinjeno uz obavezu izvođača da u periodu od godinu dana...

márc.
2010
13
Vodovod Drop Logo

IZVEŠTAJ O IZGRADNJI NOVOG UPOV-a ZA 2009.

Prema zaključku sa 24. sednice SO Subotica (održanoj 30. 03. 2006. godine) pripremljen je ovaj Izveštaj o radu Sektora za realizaciju izgradnje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotica. Pošto je izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada najveća investicija ove vrste ne samo u Subotici nego i šire a finansira se iz raznih izvora (stranog kredita, stranih donacija i budžeta...

márc.
2010
12
Vodovod Drop Logo

IZVEŠTAJ O IZGRADNJI NOVOG UPOV-a ZA 2008.

Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda grada se gradi angažovanjem stranog kredita, strane donacije i budžeta grada Subotice. U troškovima izgradnje učestvuje i JKP «Vodovod i kanalizacije». Prema zaključku donetom na 24. sednici SO Subotica, održanoj 30. 03. 2006. godine pripremljen je ovaj Izveštaj o radu Sektora za realizaciju Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u cilju praćenja realizacije projekta...

aug.
2009
26

O NOVOM PREČISTAČU OTPADNIH VODA

Rabakezi Tamaš, dipl..fiz., rukovodilac Sektora za izgradnju novog Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice iz objektivnog i subjektivnog ugla, o dosadašnjem toku izgradnje, kašnjenju u radovima, problemima sa izvođačem i podizvođačima radova, prvim efektima rada linije vode ...

márc.
2008
25
Vodovod Drop Logo

PORASLI ZIDOVI NOVOG PREČISTAČA

„Gemaks” iz Beograda, glavni izvođač projekta, najavljuje završetak građevinskih radova za kraj juna i montažu opreme u toku leta, kako bi još ove godine počela rekonstrukcija starog uređaja i njegovo uklapanje u novi. Prvi kubici vode preko novog prečistača možda će poteći već u oktobru.

aug.
2007
1
Vodovod Drop Logo

Izrada detaljnih projekata

Izrada detaljnih projekata kontinualna je i većina projekata je gotova, trenutno se nalaze na vanjskoj tehničkoj kontroli u Institutu ,,Jaroslav Černi". Kordinaciju izrade projekata radi ,,DHV" preko svog partnera iz Srbije, ,,Fideka". U projektovanje uključene su domaće projektantske kuće (Zavod za vodoprivredu, North-Inženjering, Pro-ing i drugi). Optimalizacija projekata se malo odužila i bilo je...

aug.
2007
1
Vodovod Drop Logo

Pripremni radovi na gradilištu

Pripremni radovi na gradilištu su počeli zvanično 5. jula. Izvođenje radova DHV je poverio građevinskoj firmi ,,Gemax". Za formiranje gradilišta napravljen je poseban projekat pripremnih radova, koja je prezentirana odgovarajućim službama i prijava pripremnih radova je uredno izvršena. Pripremni radovi obuhvataju izgradnju privremenih objekata, pripremu terena, zamenu tla, izgradnju garaža i sličnih...