A vízművek egykor és ma – a fejlődés

2020

Završena izgradnja 18 km kanalizacione mreže u stambenom i vikend naselju Palića, na Kanjiškom putu i potisni vod do Kolektora VII koji odvodi otpadnu vodu na gradsko PPOV u okviru Projekta zaštite biodiverziteta jezera Palić i jezera Ludoš 

2020

Završena izgradnja drugog Postrojenja za tretman sirove vode u okviru Projekta za unapređenje vodnih sistema grada – u toku je probni rad

2019

Početak realizacije Projekta zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš donacijskim sredstvima Vlade Nemačke i KfW banke

2018

Početak izgradnje drugog Postrojenja za tretman sirove vode u okviru Projekta za unapređenje vodnih sistema grada

2017

U okviru realizacije Programa partnerstva operatera vodosnabdevanja GWOPA, Gradski vodovod Budimpešta prezentovao na Paliću tehnologiju i uređaj za preradu zagađenih voda u vanrednim prilikama u vodu za piće

Na sednici Skupštine Grada Subotice za v.d. direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica imenovan Đerđ Šugar

2016

Završena izgradnja Kolektora VII, II, Centralnog magistralnog vodovoda i poveza istok – zapad Magistralnog vodovoda Subotica u okviru Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice

Potpisan Ugovor o realizaciji faze Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice: o rekonstrukciji sabirnih cevovoda, izgradnji novog peskolova i polaganju optičkih kablova za monitoring i upravljanje sistemom vodosnabdevanja na Vodozahvatu I

Potpisan Ugovor o realizaciji faze Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice: o bušenju i opremanju dva bunara na Vodozahvatu II

Potpisan Ugovor o realizaciji Projekta zaštite biodiverziteta Palića/Ludaša sa nemačkom bankom KfW: pokrivanje većeg dela naselja Palić sa kanalizacionom mrežom i rekonstrukcija PPOV Palić

Otpočela realizacija partnerstva operatera vodosnabdevanja GWOPA na osnovu potpisanog ugovora o saradnji između Gradskog vodovoda Budimpešta i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica pod pokroviteljstvom OUN Programa za ljudska naselja UN HABITAT

Organizovana simulacija snabdevanja vodom u vanrednim prilikama u uslovima zagađenja distributivne mreže

Potpisan Kolektivni ugovor za JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica između Osnivača, Poslodavca i Sindikata NEZAVISNOST preduzeća

Dobijen sertifikatza Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007 na osnovu sertifikacione provere ovlašćene organizacije CERTOP Srbija

2015

Otpočela izgradnjaKolektora II, VII, Centralnog magistralnog vodovoda i poveza istok – zapad Magistralnog vodovoda Subotica na osnovu Ugovora sa EBRD o realizaciji Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice

Organizovana metodsko – pokazna simulacija o postupcima rukovodstva i zaposlenih u vanrednim prilikama: curenje hlora, pružanje prve medicinske pomoći i zaštita od požara na objektu Vodozahvat I, u saradnji sa Crvenim krstom, MUP Subotica i Gradskom vatrogasnom četom

U Bačkim Vinogradima otvoreno Postrojenje za pripremu pitke vodepo ADART tehnologiji (bez upotrebe hemikalija“ na osnovu donacije najvećeg holandskog Vodovoda „Vitense“

2014

A vállalat székhelyén a hivatali helyiségek felújításával és berendezésével megteremtődtek a működési feltételek a szennyvíz minőségének ellenőrzését végző laboratórium számára.

2014


2013

A vállalat igazgatója, Tóth Godó Valéria átvette a szabadkai Regionális Gazdasági Kamara éves díját.

A vállalat megkapta a SRPS ISO/IEC 17020:2002 szabvány szerinti ellenőrző és hitelesítő minősítésről szóló tanúsítványt.

A sajtóközpontban bemutatásra került a Benchmarking projektum a szerbiai közvállalatok mutatóinak összehasonlításáról a 2007–2012. időszakban, melynek a Világbank a fővédnöke. A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV az ágazat egyik legsikeresebb vállalata a megbízhatóság, az adatok forrása és az intézményi, műszaki-technológiai és gazdasági-pénzügyi teljesítménye alapján.

Megkezdte munkáját a vállalat kihelyezett pénztára Bajmokon és Csantavéren, ami hozzájárul a fogyasztók és a vállalat közti kapcsolatok minőségének javításához.

A CERTOP Szerbia hivatalos intézet által végzett felülvizsgálat nyomán a vállalat továbbra is megőrizte az ISO 9001:2008 minőségirányítási, ISO 14001:2004 környezetirányítási és HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerek alkalmazásáról szóló tanúsítványait.

A nyilvánosság és a fogyasztók számára elindult egy ingyenesen hívható telefonvonal az Ügyfélszolgálattal és az Üzemirányító részleggel való kapcsolattartás érdekében.

A víz, a Föld és a környezetvédelem világnapjai alkalmából sor került az Aquarius – a város vízhordója 2013 elnevezésű projektumra, a szabadkai Đuro Salaj és a csantavéri Hunyadi János általános iskolák részvételével.

A vállalat szervezésében sor került az AsRem – Arzénmentes ivóvíz elnevezésű nemzetközi tanácskozásra, valamint bemutatásra került egy kísérleti berendezés Királyhalom településen.

Bevezetésre került a munkahelyek új rendszerezése és besorolása, amely a termelési és szolgáltatási folyamatokat helyezi előtérbe. Új szervezeti egységek: Ügyfélszolgálat, illetve Minőségellenőrzési és védelmi osztály.

2012

Szabadka Város Képviselő-testülete Tóth Godó Valéria okleveles közgazdászt nevezte ki a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV megbízott igazgatójává.

Felépültek és üzembe helyezték a nagyfényi és györgyéni új kutakat, melyek hosszú távon biztosítani fogják a településeken a megfelelő mennyiségű, nyomású és minőségű ivóvizet.

Szabadka képviselő-testületének jóváhagyásával aláírásra került az EBRD-vel a szabadkai ivóvízhálózat fejlesztési projektumáról szóló szerződés. A projektum értelmében egy összesen 11 millió eurós kölcsön és 2 millió eurós donáció segítségével kiépítésre kerül egy vízgyár a II. vízbázison, a II. és a VII. kollektor, a bajmoki szennyvíztisztító telep, a központi fővezeték, a keleti vezeték a Lošinj utcában, valamint a fővezeték keleti és nyugati ágát összekötő szakasz.

A vállalat megkapta az ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 szabványok szerinti minőségbiztosítási és minőségirányítási rendszerek bevezetéséről és alkalmazásáról szóló tanúsítványokat.

Megünnepelték a vállalat fél évszázados fennállását, és megnyitották Szabadka Város új szennyvíztisztító telepét.

2011

Kiépült az ivóvízhálózat nyugati fővezetéke Vajdaság AT Nagyberuházási Alapjának eszközeiből, ami lehetővé tette az I. vízgyárból származó feldolgozott ivóvízzel történő vízellátás javítását 5 helyi közösség polgárai számára, biztosította a kisbajmoki ipari- és technológiai park vízellátását, valamint megteremtette a feltételeket a Szabadka – Mérges – Tavankút közti fővezeték majdani kiépítéséhez.

Befejeződött a városi szennyvíztisztító építése, és a műszaki átvételt végző bizottság további 6 hónapos próbaüzemet rendelt el, a hiányosságok végleges kiküszöbölése idejére. Megvalósult két kísérleti projektum a fenntartható fejlődés témájára: a nyers víznek az ADART technológia szerinti feldolgozása (vegyszerek használata nélkül), valamint a szennyvíztisztítás során keletkező iszap komposztálása.

2010

2010

Békova településen megtörtént a vízkitermelő telep technikai átvétele, a felújított kúttal és a szivattyúállomással. A szervezett vízellátást még 3 környező településen kell biztosítani: Tavankuton és Mérgesen, Ludason és Hajdújáráson.

2009

Szabadka város új szennyvíztisztító telepén sor került a vízvonal átvételére, a hollandiai DHV cégtől. Az 1 éves szavatossági időszak alatt kell elhárítani a felmerült hiányosságokat.

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KK kiérdemelte a nemzetközi HACCP szabványt. Ez a szabvány a minőségellenőrzés egy lokigus, tudományosan alátámasztott folyamatát támogatja az élelmiszerek kategóriában, ahová az ivóvíz is tartozik.

2008

Megkezdődtek az előkészítő munkálatok Szabadka város új szennyvíztisztító telepén.

2007

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV tanulmányt dolgozott ki a vízellátás és csatornázás fejlesztéséről és a vízbefogadók védelméről a 2025. évig.

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV, a Szabadkai Önkormányzat, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), valamint a holland DHV cég szerződést kötöttek az iszapvonal kiépítéséről, ami Szabadka város szennyvíztisztító műve kiépítésének II. szakaszát képezi.

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV, a Palics-Ludas Közvállalattal és a Lazar Nešić Vegyészeti és Technológiai Középiskolával közösen bemutatta a VÍZ 2007 -2070. elnevezésű oktatói és idegenforgalmi projektet.

2006

A Szabadkai Önkormányzat, a vállalat vezetősége és a szakszervezetek, mint a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV dolgozóinak képviselői kollektív szerződést írtak alá, amellyel szabályozzák kölcsönös viszonyaikat.

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV, a Szabadkai Önkormányzat, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), valamint a holland DHV cég szerződést kötöttek Szabadka város új szennyvíztisztító műve I. szakaszának kiépítéséről.

2005

Megindult az I. számú vízbázison működő vízgyár II., arzénmentesítő szakasza, így a szabadkai fogyasztók szükségleteit kielégítő víz minősége megfelel az Egészségügyi Világszervezet ajánlásainak, az Európai Unió rendeleteinek, és a szerb kormány azon szabályzatának, amely az ivóvíz minőségét szabályozza.

Szabadka Község Képviselő-testülete határozatot hozott egy új szennyvíztisztító mű kiépítéséről a városon kívül, amely a fogyasztók fejlődő igényeinek megfelelően megnöveli a szennyvíztisztítás kapacitását, és a mechanikai és biológiai tisztítás mellett biztosítja a szennyvizek vegyi tisztítását is (foszfor és nitrogén), a megtisztított vizeket befogadó Palicsi-tó védelme érdekében.

2004

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV szerződést ír alá a bolognai Culligan céggel és a LAD csoporttal a vízgyár II. szakaszának kiépítéséről az I. számú vízbázison azzal a céllal, hogy a víz kezelése során kivonják az arzént, mint káros összetevőt.

Kiépül a korszerűen felszerelt műszerbevizsgáló laboratórium a fogyasztásmérő műszerek minőségének ellenőrzésére.

Az ivóvíz minőségét ellenőrző laboratórium átalakításra kerül és felújítják felszerelését.

A telefonköltségek ésszerűsítése, valamint a vezetőség és a karbantartó szolgálat hatékonysága érdekében a vállalat bevezeti az üzleti mobiltelefonos hálózatot a Szerbiai Telekom révén.

2003

Szabadka Község Képviselő-testülete rendeletet hozott a Vízművek és Csatornázási KKV működésének és pénzügyi gazdálkodásának helyreállításáról.

Felújították és korszerűsítették az I. számú vízbázis szivattyútelepének vízgépészeti, villamossági és mérő-szabályzó berendezéseit, minek folytán javult a nyári vízellátás gazdaságossága, és teljesítménye másodpercenként 250-ről 400 literre növekedett.

A vállalat egy új, korszerű és különleges önjáró videokamerát vásárolt a csatornahálózat állapotának feltérképezésére.

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank szakértői elvégezték a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV gazdálkodásának vizsgálatát és megállapították, hogy a vállalat eleget tesz a nemzetközi hitelek és támogatások igényléséhez szükséges követelményeknek.

2002

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV megünnepelte fennállásának 40. évfordulóját.

2001

Szabadka Község Képviselő-testülete Válságkezelő programot vezetett be a Vízművek és Csatornázási KKV működésében és pénzügyi helyzetében beállt zavarok helyreállítására.

Az aerob szennyvíztisztító rendszer korszerűsítése és kapacitásának növelése érdekében megkezdődött Szabadka város szennyvíztisztító telepének felújítása

2000

A pénzügyi részleg, az ügyfélszolgálat és a vízmérőket karbantartó részleg szükségleteire a vállalat új információs rendszert szerelt fel, amely az ORACLE technológián alapul, a fogyasztókkal fenntartott kapcsolat minőségének javítása érdekében

1995

Befejeződik a VII. és az O. gyűjtővezetékek kiépítése (ezzel befejeződött a város alapvető csatornarendszerének kiépítése).

Megnyitják a Tisza – Palics csatornát, mellyel a Tiszából friss vizet vezetnek a tóba.

1990

Üzembe helyezték a vízgyárat, amely a kondicionálási folyamat során szabályozza a víz vas-, arzén- és ammóniatartalmát, teljesítménye 12.600.000 liter víz évente.

1986

Az ipari környezetszennyezők többsége elsődleges szennyvíztisztítót szerelt fel, vagy módosította termelési technológiáit.

1985

Épül a VII. számú gyűjtővezeték (ezzel teljessé válik a város alapvető csatornahálózata)

A vállalat átveszi Bajmok, Györgyén és Mišićevo települések vízellátását.

A szennyvíz-vizsgáló laboratórium a szennyvizek és csapadékvizek fizikai, vegyi, bakteriológiai és toxikus vizsgálatát végző nyilvános laboratóriummá válik.

1984

Megkezdődik a város önálló vízellátásának megvalósítása. Palicson és Csantavéren megkezdődik a csatornahálózat kiépítése.

1983

Megkezdődik a II. számú vízbázis kiépítése (helyi járulékból).

1979

Az ivóvizet és a szennyvizet vizsgáló laboratóriumok szervezetileg és területileg is szétválnak.

1978

A Vízművek indítványára a községi képviselő-testület meghozza az új csatornázási rendeletet, melynek alapján a környezetszennyezők a szennyezési értékhatárok átlépéséért büntetéssel sújthatók.

A nagyobb környezetszennyezők megkezdik az elsődleges tisztítóművek kiépítését vagy átszervezik termelési technológiájukat.

1977

Befejezték a tó feltöltését. (Üzembe helyezésétől eddig az időszakig a szennyvíztisztító telep 12.000.000 m3 szennyvizet dolgozott át, vagyis naponta 28.000 m3 -t). A vállalat átveszi Újzsednik település vízellátását.

1975

Üzembe helyezték a szennyvíztisztító telepet.

1973

A vállalt átvette Csantavér, Visnyevác és Királyhalma települések vízellátását.

1971

A városból érkező szennyvizek halpusztulást okoztak a Palicsi-tóban.

A tó vizét lecsapolták.

1970

Lefektették az egész község területét lefedő egységes vízellátási, szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási rendszer kiépítésének alapjait (az 1970-1977. közötti időszakban 211.847 méternyi vízvezeték épült ki).

1967

A Vízművek saját laboratóriumot hoz létre az ivóvíz, a szennyvizek és a Palicsi-tó vizének vegyi és bakteriológiai vizsgálatára

A vállalat átveszi Palics település vízellátását

1964

Befejeződött a III. számú szennyvízgyűjtő kiépítése, amely a csatornahálózat gerincvezetékét képezi.

1962

Megalakult a Vízművek közművállalat, melyhez hozzácsatolták az artézi kutak fúrását és üzemeltetését végző vállaltot is.

1959

Megkezdődik a szennyvízgyűjtő kiépítése (VI. i V.)

1957

Megalakult a Vízművek és Csatornázási Igazgatóság, azzal a feladattal, hogy terveket készítsen a közműrendszer kiépítésére.