Vesti

avg
2015
7

PREUSMERAVANJE SAOBRAĆAJA U GRADU U PERIODU OD 10. DO 31. AVGUSTA 2015.

Izgradnja Centralnog magistralnog vodovoda i Kolektora II

jul
2015
16

U BAČKIM VINOGRADIMA PUŠTENO U RAD POSTROJENJE ZA PRIPREMU PITKE VODE

Adart tehnologijom, koja ima svoju primenu u Holandiji i koju koristi najveći holandski vodovod „Vitens“, uklanjaju se arsen (ispod deset mikrograma po litru), gvožđe i amonijak u postupku adsorpcije na specijalnim regenerativnim filterskim ispunama

jul
2015
15

OD 17. DO 26. JULA LETNJE OČITAVANJE VODOMERA

Ukoliko se neko od potrošača za vreme očitavanja ne bude nalazio na adresi lokacije vodomera, može sam očitati stanje na vodomeru i isto prijaviti u JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, i to: lično na šalterima informacija radnim danima od 7 do 15 sati, preko sajta preduzeća, ili putem telefona na broj 0800-000-024

jul
2015
1

NOVI SERTIFIKATI BEZ DODATNIH USLOVA

Ovlašćena sertifikaciona kuća „CERTOP“ Srbija je u petak, 26. juna 2015. godine izvršila Resertifikacionu proveru primene menadžment sistema kvaliteta i zaštite životne sredine na osnovu međunarodnih standarda ISO 9001 i 14001, kao i sistema HACCP za zdravstvenu bezbednost vode za piće kao hrane.

jun
2015
25

ZDRAVA VODA – BEZBEDNI LJUDI, IMOVINA, RADNO I ŽIVOTNO OKRUŽENJE

U saradnji sa Gradskom vatrogasnom četom i Gradskom organizacijom Crvenog krsta, radnici JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica su u sredu, 26. juna 2015. godine uspešno realizovali metodsko – pokaznu simulaciju/vežbu pripravnosti za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovora na njih. Ovo je jedan od zahteva ISO 14001:2004 tj. Sistema upravljanja zaštitom životne sredine

jun
2015
4

ČELNICI GRADA OBIŠLI RADOVE NA KOLEKTORU II, CENTRALNOM MAGISTRALNOM VODOVODU I KOLEKTORU VII

Moramo da intenziviramo investicije kada je reč o obnavljanju vodovodne mreže kako bismo narednih nekoliko decenija imali kvalitetno i kontinuirano snabdevanje vodom u gradu, rekao je gradonačelnik Jene Maglai

apr
2015
14

15. APRILA POČINJE SEZONSKO OČITAVANJE VODOMERA

Ukoliko se neko od potrošača za vreme očitavanja ne bude nalazio na adresi lokacije vodomera, može sam očitati stanje na vodomeru i isto prijaviti u JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, radnim danima, lično ili putem telefona broj 0800-000-024.

apr
2015
9

POČELI RADOVI NA IZGRADNJI PRVE FAZE CENTRALNOG MAGISTRALNOG VODOVODA

Prva faza izgradnje obuhvata deo od Gradskog bazena, ulice Nikole Demonje, Grabovačku i Sep Ferenca do početka Aleje Maršala Tita