Vesti

jul
2020
9
Vodovod Drop Logo

JN 45/19-2020

Investiciono održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod

jul
2020
9
Vodovod Drop Logo

JN 45/20-2020

ODRŽAVANJE OBJEKATA

jul
2020
8
Vodovod Drop Logo

JN 45/14-2020

LABORATORIJSKI APARATI

jul
2020
7
Vodovod Drop Logo

JN 45/24-2020

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

jul
2020
6
Vodovod Drop Logo

JN 45/18-2020

TEHNIČKI PRIJEM

jul
2020
1
Vodovod Drop Logo

JN 45/13-2020

USLUGE MASOVNE ŠTAMPE I IZRADE KOVERATA

jun
2020
26
Vodovod Drop Logo

JN 45/10-2020

RAČUNARSKA OPREMA I REZERVNI DELOVI

jun
2020
26
Vodovod Drop Logo

JN 45/11-2020

Natrijum hipohlorit