Vesti

apr
2020
8
Vodovod Drop Logo

JN 46/2-2020

OČITAVANJE MERNIH INSTRUMENATA KORISNIKA

mar
2020
20
Vodovod Drop Logo

RJ 45/4-2020

Higijensko sanitarni materijal

mar
2020
17
Vodovod Drop Logo

JN 45/3-2020

USLUGA SERVISIRANJA I REDOVNOG ODRŽAVANJA LABORATORIJSKE OPREME

mar
2020
9
Vodovod Drop Logo

JN 45/2-2020

USLUGA MOBILNE TELEFONIIJE

feb
2020
7
Vodovod Drop Logo

JN 45/1-2020

RENTIRANJE REZERVOARA O2 I KUPOVINA TEČNOG O2

jan
2020
16
Vodovod Drop Logo

JN 46/9-2019

IZGRADNJA I BUŠENJE BUNARA

jan
2020
14
Vodovod Drop Logo

JN 46/11-2019

VODOVODNI I KANALIZACIONI MATERIJAL

jan
2020
9
Vodovod Drop Logo

JN 45/67-2019

Premije osiguranja