Vesti

jun
2015
16
Vodovod Drop Logo

JN 45/1-26-2015

DOMAIN HOSTING SA MAIL SERVISIMA I PRENOSOM PODATAKA

jun
2015
12
Vodovod Drop Logo

JN 45/1-25-2015

USLUGE KOORDINATORA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA

jun
2015
5
Vodovod Drop Logo

JN 46/1-16-2015

GRAĐEVINSKI RADOVI U HIDROGRADNJI I NISKOGRADNJI

maj
2015
29
Vodovod Drop Logo

JN 46/1-18-2015

PROŠIRENJE PROGRAMSKOG MODULA ZA KADROVSKU EVIDENCIJU

maj
2015
28
Vodovod Drop Logo

JN 46/1-17-2015

ODRŽAVANJE SOFTVERA

maj
2015
28
Vodovod Drop Logo

JN 46/1-12-2015

GLAVNI PROJEKTI (bunarska konstrukcija,hidrotehničko opremanje,elektro opremanje)

maj
2015
27
Vodovod Drop Logo

JN 46/1-14-2015

FIZIČKO OBEZBEĐENJE OBJEKATA

maj
2015
26
Vodovod Drop Logo

JN 45/1-23-2015

TEHNIČKA KONTROLA GLAVNIH PROJEKATA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE