Vesti

okt
2014
2
Vodovod Drop Logo

JN 45/1-56-2014

TEHNIČKA KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE

okt
2014
2
Vodovod Drop Logo

JN 45/1-55-2014

PLAN PREVENTIVNIH MERA NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE U ULICI JOSIPA KOLUMBA MZ PALIĆ

sep
2014
22
Vodovod Drop Logo

JN 45/1-49-2014

ADSL INTERNET (sa MPLS uslugom) i ODRŽAVANJE INTERNET STRANICE PREDUZEĆA

sep
2014
22
Vodovod Drop Logo

JN 45/1-50-2014

REZERVNI DELOVE ZA RAČUNARE I RAČUNARSKU OPREMU

sep
2014
22
Vodovod Drop Logo

JN 45/1-51-2014

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

sep
2014
18
Vodovod Drop Logo

JN 46/1-28-2014

PREKORAČENJE PO TEKUĆEM RAČUNU - OVERDRAFT

sep
2014
18
Vodovod Drop Logo

JN 46/1-27-2014

VIJČANE PUMPE ZA TRANSPORT PRIMARNOG MULJA

avg
2014
19
Vodovod Drop Logo

JN 45/1-44-2014

Radovi na ojačanju zidova digestora na liniji mulja