Vesti

avg
20
Vodovod Drop Logo

JN 46/1-39-2013

SONDE

avg
16
Vodovod Drop Logo

JN 45/1-37-2013

LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA: Partija 2. RADNA OBUĆA

avg
9
Vodovod Drop Logo

JN 46/1-18-2013

ODNOŠENJE MULJA KAMIONOM IZ PRIVREMENE NA TRAJNU DEPONIJU

avg
9
Vodovod Drop Logo

JN 46/1-14-2013

OBEZBEĐENJE VODONEPROPUSNOSTI AB KONSTRUKCIJA OBJEKATA NA LINIJI VODE ZA UPOV- SUBOTICA

avg
8
Vodovod Drop Logo

JN 46/1-16-2013

PREMIJE OSIGURANJA

jul
25
Vodovod Drop Logo

JN 46/1-15-2013

ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI : partija 5.Nastavak ograde oko VZ 1.

jul
24
Vodovod Drop Logo

JN 45/1-33-2013

REZERVNI DELOVI ZA FABRIKU VODE

jul
18
Vodovod Drop Logo

JN 45/1-36-2013

RADOVI NA ODMULJIVANJU KASETA ZA MULJ