Vesti

jul
2019
2
Vodovod Drop Logo

JN 45/33-2019

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

jul
2019
2
Vodovod Drop Logo

JN 45/34-2019

USLUGA MASOVNE ŠTAMPE I IZRADE KOVERATA

jun
2019
28
Vodovod Drop Logo

JN 46/4-2019

Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju pijaće vode na lokaciji Vodozahvata Stari Žednik i Vodozahvata Bajmok

jun
2019
27
Vodovod Drop Logo

JN 46/3-2019

Sekundarna mreža gradske kanalizacije u delu Mačvanske ulice (deo Durmitorske do Fočanske) u Subotici

jun
2019
25
Vodovod Drop Logo

JN 45/25-2019

ČIŠĆENJE OTVORENIH KANALA

jun
2019
12
Vodovod Drop Logo

JN 46/2-2019

IZGRADNJA PRIKLJUČAKA

jun
2019
12
Vodovod Drop Logo

JN 45/29-2019

VODOMERI I REZERVNI DELOVI

jun
2019
11
Vodovod Drop Logo

JN 45/26-2019

USLUGA SERVISIRANJA I REDOVNOG ODRŽAVANJA LABORATORIJSKE OPREME