Vesti

jul
2020
30
Vodovod Drop Logo

JN 46/6-2020

ČIŠĆENJE OTVORENIH KANALA

jul
2020
29
Vodovod Drop Logo

JN 45/22-2020

IZRADA PROJEKATA

jul
2020
16
Vodovod Drop Logo

JN 45/17-2020

MERNO REGULACIONA OPREMA

jul
2020
16
Vodovod Drop Logo

JN 45/26-2020

Magacin hidromašinskog održavanja

jul
2020
15
Vodovod Drop Logo

JN 45/12-2020

KANCELARIJSKI MATERIJAL

jul
2020
14
Vodovod Drop Logo

JN 45/23-2020

SOFTVERI

jul
2020
9
Vodovod Drop Logo

JN 45/19-2020

Investiciono održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod

jul
2020
9
Vodovod Drop Logo

JN 45/20-2020

ODRŽAVANJE OBJEKATA