Vesti

jul
2020
16
Vodovod Drop Logo

JN 45/26-2020

Magacin hidromašinskog održavanja

jul
2020
15
Vodovod Drop Logo

JN 45/12-2020

KANCELARIJSKI MATERIJAL

jul
2020
14
Vodovod Drop Logo

JN 45/23-2020

SOFTVERI

jul
2020
9
Vodovod Drop Logo

JN 45/19-2020

Investiciono održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod

jul
2020
9
Vodovod Drop Logo

JN 45/20-2020

ODRŽAVANJE OBJEKATA

jul
2020
8
Vodovod Drop Logo

JN 45/14-2020

LABORATORIJSKI APARATI

jul
2020
7
Vodovod Drop Logo

JN 45/24-2020

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

jul
2020
6
Vodovod Drop Logo

JN 45/18-2020

TEHNIČKI PRIJEM