Вести

мар
2022
11
Vodovod Drop Logo

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду ЈКП "Водовод и канализација" Суботица

сеп
2021
6

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОБРАЧУНА ПОТРОШЊЕ

У јулу и у августу 2021. године очитавање водомера у овој категорији потрошача није извршено јер је процедура јавне набавке за пружање услуга очитавања водомера привремено заустављена

апр
2020
8

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА ЈКП “Водовод и канализација“

Обавештавају се корисници услуга ЈКП“Водовод и канализација“ Суботица да камата за дане кашњења у марту месецу 2020. године није обрачуната и исказана на рачуну.

окт
2018
31
Vodovod Drop Logo

ОДЛУКА О ЦЕНАМА ЧИСТЕ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Градско веће Града Суботице дало сагласност на Одлуку Надзорног одбора предузећа

мар
2018
5
Vodovod Drop Logo

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА

Рачун за обједињену наплату комуналних услуга поред обавезних законски прописаних елемената садржи и додатне информације од значаја за кориснике комуналних услуга