Vodovod nekad i sad – razvoj

2020

Završena izgradnja 18 km kanalizacione mreže u stambenom i vikend naselju Palića, na Kanjiškom putu i potisni vod do Kolektora VII koji odvodi otpadnu vodu na gradsko PPOV u okviru Projekta zaštite biodiverziteta jezera Palić i jezera Ludoš 

2020

Završena izgradnja drugog Postrojenja za tretman sirove vode u okviru Projekta za unapređenje vodnih sistema grada – u toku je probni rad

2019

Početak realizacije Projekta zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš donacijskim sredstvima Vlade Nemačke i KfW banke

2018

Početak izgradnje drugog Postrojenja za tretman sirove vode u okviru Projekta za unapređenje vodnih sistema grada

2017

U okviru realizacije Programa partnerstva operatera vodosnabdevanja GWOPA, Gradski vodovod Budimpešta prezentovao na Paliću tehnologiju i uređaj za preradu zagađenih voda u vanrednim prilikama u vodu za piće

Na sednici Skupštine Grada Subotice za v.d. direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica imenovan Đerđ Šugar

2016

Završena izgradnja Kolektora VII, II, Centralnog magistralnog vodovoda i poveza istok – zapad Magistralnog vodovoda Subotica u okviru Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice

Potpisan Ugovor o realizaciji faze Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice: o rekonstrukciji sabirnih cevovoda, izgradnji novog peskolova i polaganju optičkih kablova za monitoring i upravljanje sistemom vodosnabdevanja na Vodozahvatu I

Potpisan Ugovor o realizaciji faze Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice: o bušenju i opremanju dva bunara na Vodozahvatu II

Potpisan Ugovor o realizaciji Projekta zaštite biodiverziteta Palića/Ludaša sa nemačkom bankom KfW: pokrivanje većeg dela naselja Palić sa kanalizacionom mrežom i rekonstrukcija PPOV Palić

Otpočela realizacija partnerstva operatera vodosnabdevanja GWOPA na osnovu potpisanog ugovora o saradnji između Gradskog vodovoda Budimpešta i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica pod pokroviteljstvom OUN Programa za ljudska naselja UN HABITAT

Organizovana simulacija snabdevanja vodom u vanrednim prilikama u uslovima zagađenja distributivne mreže

Potpisan Kolektivni ugovor za JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica između Osnivača, Poslodavca i Sindikata NEZAVISNOST preduzeća

Dobijen sertifikatza Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007 na osnovu sertifikacione provere ovlašćene organizacije CERTOP Srbija

2015

Otpočela izgradnjaKolektora II, VII, Centralnog magistralnog vodovoda i poveza istok – zapad Magistralnog vodovoda Subotica na osnovu Ugovora sa EBRD o realizaciji Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice

Organizovana metodsko – pokazna simulacija o postupcima rukovodstva i zaposlenih u vanrednim prilikama: curenje hlora, pružanje prve medicinske pomoći i zaštita od požara na objektu Vodozahvat I, u saradnji sa Crvenim krstom, MUP Subotica i Gradskom vatrogasnom četom

U Bačkim Vinogradima otvoreno Postrojenje za pripremu pitke vodepo ADART tehnologiji (bez upotrebe hemikalija“ na osnovu donacije najvećeg holandskog Vodovoda „Vitense“

2014

Rekonstrukcijom i opremanjem poslovnog prostora obezbeđeni uslovi za rad Laboratorije za kontrolu kvaliteta otpadne vode u sedištu Preduzeća

Grad Subotica na svojoj sednici doneo odluku o imenovanju Valerije Tot Godo za direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Održana Prezentacija razvojnih planova JKP „Vodovod i kanalizacija“ za sve gradske i prigradske mesne zajednice grada Subotice

Grad, Pokrajina i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica sačinili Dogovor o izradi katastra zagađivača sa ciljem zaštite jezera Palić

2014

Grad Subotica na svojoj sednici doneo odluku o imenovanju Valerije Tot Godo za direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Održana Prezentacija razvojnih planova JKP „Vodovod i kanalizacija“ za sve gradske i prigradske mesne zajednice grada Subotice

Grad, Pokrajina i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica sačinili Dogovor o izradi katastra zagađivača sa ciljem zaštite jezera Palić

2013

Uručena godišnja nagrada Regionalne privredne komora Subotice direktoru Preduzeća, Tot Godo Valeriji

Preduzeću uručen sertifikat o akreditaciji kontrolnog tela/tela za overavanje na osnovu standarda SRPS ISO/IEC 17020:2002

U Medija centru predstavljen finalni izveštaj projekta Benchmarking – Pokazatelji uspešnosti JKP vodovoda Srbije za period 2007 – 2012. godina, čiji je pokrovitelj Svetska banka. JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica je jedno od najuspešnijih preduzeća u delatnosti, na osnovu sertifikacije pouzdanosti, izvora podataka i institucionalnih, tehničko – tehnoloških i ekonomsko – finansijskih performansi

Počele sa radom blagajne u Bajmoku i Čantaviru, što doprinosi kvalitetnijim odnosima preduzeća sa korisnicima usluga

Preduzeće putem nadzorne provere od strane ovlašćene institucije CERTOP Srbija sačuvalo sertifikate za primenu sistema menadžmenta kvalitetom na osnovu ISO 9001:2008, sistema upravljanja zaštitom životne sredine na osnovu ISO 14001:2004 i sistema za zdravstvenu bezbednost hrane HACCP

Za javnost i korisnike usluga otvorena besplatna telefonska linija sa Dispečerskom službom i Službom za odnose sa potrošačima

Povodom Svetskog dana vode, planete Zemlja i zaštite životne sredine realizovan projekat „Aquarius – Vodonoša Grada 2013.” sa OŠ „Đuro Salaj” Subotica i „Hunjadi Janoš” Čantavir

Preduzeće organizovalo međunarodni seminar „AsRem – Voda za piće bez arsena” i prezentovalo projekat takvog pilot postrojenja u naselju Bački Vinogradi

Primenjena nova Organizacija i sistematizacija poslova Preduzeća zasnovana na procesnoj orjentaciji sa težištem na proizvodne i uslužne resore. Formirane nove organizacione jedinice: Služba za odnose sa potrošačima i Resor kontrole kvaliteta i zaštite

2012

Skupština Grada Subotica imenovala Tot Godo Valeriju, dipl.ekon. za v.d. direktora JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica

Izgrađeni i opremljeni novi bunari u naseljima Stari Žednik i Đurđin kojim će biti dugoročno obezbeđene potrebne količine, pritisci i kvalitet vode za piće

Potpisan Ugovor o projektu unapređenja vodovoda Subotica sa EBRD u Skupštini Grada Subotica. Ovim projektom u ukupnoj vrednosti od 11 miliona evra zajma i 2 miliona evra donacijskih sredstava predviđena je izgradnja „fabrike vode” na Vodozahvatu II, kolektora II i VII, postrojenja za prečišćavanje otpadne vode naselja Bajmok, centralnog magistralnog voda, istočnog kraka u ulici Lošinjskoj i povez istočnog i zapadnog kraka magistralnog voda

Preduzeću uručeni sertifikati za implementaciju i primenu Sistema menadžmenta kvalitetom i Sistema za upravljanje zaštitom životne sredine na osnovu standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

Obeleženo pola veka – 50 godina rada Preduzeća i otvoreno novo Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Grada Subotice

2011

Izgrađen je Zapadni magistralni vodovod, finansiran sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine, koji je omogućio razvoj vodosnabdevanja građana 5 mesnih zajednica i to prerađenom vodom sa Vodozahvata – I,  kvalitetno vodosnabdevanje PTP Mali Bajmok i stvorio uslove za početak izgradnje magistralnog vodovoda Subotica – Ljutovo – Tavankut

Završena izgradnja Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda Grada, Komisija za tehnički prijem odredila 6 – mesečni probni rad, do konačnog otklanjanja nedostataka

Realizovana dva Pilot projekta održivog razvoja: za preradu sirove vode po ADART tehnologiji (bez upotrebe hemikalija) i za kompostiranje mulja koji se pojavljuje u procesu prečišćavanja otpadnih voda

2010

Izgrađen je magistralni vodovod – povez Subotica – Palić,  finansiran sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodina i donacijom Slovačke vlade

Izgrađen je magistralni vodovod Horgoški put, od Creske do Brestovačke ulice,  sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja i donacijom Slovačke vlade

Skupština Grada imenovala Snežanu Pejčić, dipl.inž.građ. za direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

2010

U prigradskom naselju Bikovo otvoren vodozahvatni objekat sa revitalizovanim bunarom i crpnom stanicom. Organizovano snabdevanje vodom je potrebno obezbediti u još 3 prigradskih naselja: Tavankutu i Ljutovu, Šupljaku i Hajdukovu.

Izgrađen je magistralni vodovod – povez Subotica – Palić,  finansiran sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodina i donacijom Slovačke vlade

Izgrađen je magistralni vodovod Horgoški put, od Creske do Brestovačke ulice,  sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja i donacijom Slovačke vlade

Skupština Grada imenovala Snežanu Pejčić, dipl.inž.građ. za direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

2009

Szabadka város új szennyvíztisztító telepén sor került a vízvonal átvételére, a hollandiai DHV cégtől. Az 1 éves szavatossági időszak alatt kell elhárítani a felmerült hiányosságokat.

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KK kiérdemelte a nemzetközi HACCP szabványt. Ez a szabvány a minőségellenőrzés egy lokigus, tudományosan alátámasztott folyamatát támogatja az élelmiszerek kategóriában, ahová az ivóvíz is tartozik.

2008

Megkezdődtek az előkészítő munkálatok Szabadka város új szennyvíztisztító telepén.

2007

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica izradio Studiju razvoja vodonsabdevanja, kanalizacije i zaštite vodoprijemnika do 2025. godine.

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Opština Subotica, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i holandska firma DHV potpisali ugovor o izgradnji linije mulja, koja predstavlja II fazu izgradnje Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice.

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica u saradnji sa JP "Palić - Ludaš" i HTSŠ "Lazar Nešić" prezentovao edukativni futuristički projekat "VODA 2007 -2070.GODINE"

2006

Potpisan je Kolektivni ugovor između Opštine Subotica, menadžmenta i sindikalnih organizacija kao predstavnika zaposlenih u JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, kojim su regulisani njihovi međusobni odnosi.

Potpisan ugovor između JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Opštine Subotica, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i holandske firme DHV o izgradnji novog Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice – I faza.

2005

Otvorena II faza Fabrike vode na Vodozahvatu – I, dearsenizacija, kojom je kvalitet tretirane sirove vode u pijaću za potrebe potrošača u gradu Subotica usaglašen sa preporukama Svetske zdravstvene asocijacije, direktivama Evropske unije i Pravilnikom Vlade Republike Srbije o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Skupština opštine Subotica donela odluku o izgradnji novog Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice kojom će se povećati kapaciteti prečišćavanja u skladu sa razvojnim potrebama potrošača i pored mehaničkog i biološkog, obezbediti hemijsko prečišćavanje (fosfor i azot) otpadnih voda u cilju zaštite recipijenta, jezera Palić.

2004

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica potpisao ugovor sa italijanskom firmom "Culligan" iz Bolonje i LAD grupom o izgradnji II faze Fabrike vode na Vodozahvatu-I sa ciljem otklanjanja aresena, kao štetnog sastojka u tretmanu sirove vode.

Izgradnja i savremeno opremanje baždarnice – laboratorije za kontrolu kvaliteta merača protoka pijaće vode.

Adaptacija i dodatno opremanje Laboratorije za kontrolu kvaliteta pijaće vode.

Uvedena poslovna mreža mobilne komunikacije putem Telekoma Srbija u cilju racionalizacije troškova komuniciranja i efikasnosti najodgovornijih rukovodilaca i interventnih službi.

2003

Skupština opštine Subotica donela odluku o normalizaciji funkcionisanja i finansijskog poslovanja u JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica.

Rekonstrukcija i modernizacija hidro-mašinske, elektro-energetske i merno-regulacione opreme Crpne stanice na Vodozahvatu-I, čime je poboljšan kapacitet i ekonomičnost isporuke vode u letnjem periodu prema potrošačima u gradu sa 250 na 400 litara/sekundu.

Obezbeđena nova, savremena specijalna samohodna video – kamera za dijagnostiku stanja na kanalizacionoj mreži.

Stručnjaci Evropske banke za obnovu i razvoj izvršili reviziju poslovanja JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica i zaključili da ovo Preduzeće zadovoljava kriterijume konkurisanja na međunarodne kredite i donacije.

2002

Obeležena 40-ta godišnjica postojanja i rada JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica.

2001

Skupština opštine Subotica uvela Program za prevazilaženje krizne situacije u JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica zbog poremećaja u funkcionisanju i finansijskoj situaciji Preduzeća.

Započeta rekonstrukcija Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice sa ciljem povećanja kapaciteta i modernizacije sistema aeracije otpadnih voda

2000

Za potrebe Sektora finansija, odnose sa potrošačima i službe briga o vodomeru izrađen je novi informacioni sistem, baziran na ORACLE tehnologiji, sa ciljem podizanja kvaliteta odnosa prema potrošačima/korisnicima usluga

1995

Završava se kolektor VII. i kolektor O. (ovim je kompletirana osnovna kanalska mreža grada).

Otvara se kanal Tisa - Palić, kojim se u jezero dovodi sveža voda iz reke Tise.

1990

Puštena u pogon Fabrika vode, koja u toku procesa kondicioniranja niveliše količine gvožđa, arsena i amonijaka u vodi, kapaciteta 12.600.000 litara vode godišnje.

1986

Većina industrijskih zagađivača vode je završila izgradnju uređaja za primarno prečišćavanje otpadnih voda ili izvršila izmene u tehnologiji.

1985

Gradi se kolektor VII. (ovim je kompletirana osnovna kanalska mreža grada)

Preuzima se vodosnabdevanje naselja Bajmok, Đurđin i Mišićevo.

Laboratorija otpadnih voda postaje javna laboratorija za fizičku, hemijsku, bakteriološku i toksikološku analizu otpadnih i površinskih voda.

1984

Započeta realizacija koncepta disperznog vodosnabdevanja grada. Počinje izgradnja kanalizacija na Paliću i u Čantaviru.

1983

Započeta izgradnja vodozahvata II (iz sredstava samodoprinosa).

1979

Organizaciono i prostorno se razdvajaju laboratorije pitke vode i otpadne vode.

1978

Na predlog Vodovoda Skupština Opštine usvaja novu odluku o kanalizaciji, po osnovu koje se zagađivači kažnjavaju za prekoračenje svakog pojedinog parametra zagađenja.

Opasni zagađivači počinju izgradnju primarnih uređaja za prečišćavanje ili reorganizuju tehnologiju proizvodnje.

1977

Završeno punjenje jezera. (Od puštanja u rad do ovog momenta UPOV je preradio 12.000.000 m3 otpadnih voda, ili 28.000 m3 na dan). Preuzima se vodosnabdevanje naselja Novi Žednik.

1975

Pušten u rad uređaj za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV)

1973

Preuzimanje vodosnabdevanja naselja Čantavir, Višnjevac i Bački Vinogradi.

1971

Pomor riba u Palićkom jezeru, usled zagađenosti otpadnim vodama grada.

Ispuštanje vode iz jezera.

1970

Postavljene osnove izgradnje jedinstvenog sistema vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadne vode za teritoriju cele opštine (od 1970-1977. izgrađeno je 211.847 m vodovodne mreže)

1967

Vodovod osniva sostvenu laboratoriju za hemijsku baktriološku kontrolu vode za piće, otpadne vode i jezera Palić

Preuzimanje vodosnabdevanja naselja Palić

1964

Završen je kolektor otpadnih voda III. , koji čini kičmu kanalizacione mreže.

1962

Osnovano komunalno preduzeće Vodovod, kome je pripojeno preduzeće za bušenje i održavanje arteskih bunara Bunar.

1959

Počinje izgradnja kolektora otpadnih voda (VI. i V.)

1957

Osnovana je Direkcija za vodovod i kanalizaciju sa zadatkom da izradi projekte infrastrukturnog sistema