jan.
1962
1

1962

Megalakult a Vízművek közművállalat, melyhez hozzácsatolták az artézi kutak fúrását és üzemeltetését végző vállaltot is.