jan.
1957
1

1957

Megalakult a Vízművek és Csatornázási Igazgatóság, azzal a feladattal, hogy terveket készítsen a közműrendszer kiépítésére.