Ivóvíz-szolgáltatás

A vízszolgáltatással felölelt területek

1. övezet (városi) 2. övezet (csantavéri) 3. övezet (bajmoki)
A város területe Csantavér Bajmok
Radonovác Visnyevác Mišićevo
Palics Újzsednik Kisbosznia
Királyhalom Nagyfény Györgyén
Kelebia    
Békova    

A bekötések számának áttekintése fogyasztói csoportok szerint

Sorszám Fogyasztói csoport Bekötések száma
1. Egyéni fogyasztók 31.301
2. Lakótanácsok 1012
3. Gazdálkodó szervezetek 1.194
4. Kisvállalkozások 1.740
5. Intézmények 415
  Összesen 35.662

Dužina vodovodne mreže

R.br. Kategorija potrošača Dužina u m'
1. Jedinstveni distributivni sistem Grad Subotica - Palić 386.343,89
2. Mikro distributivni sistemi u vangradskim naseljima 197.245,58
3. UKUPNA DUŽINA JAVNE DISTRUBUTIVNE MREŽE 583.589,47

Struktura materijala vodovodne mreže u jedinstvenom distributivnom sistemu Subotica - Palić

Materijal Dužina Procenat [%]
AC 256.230,52 66,3
PE 96.288,74 24,9
PVC 16.774,91 4,3
DCL 12.017,33 3,1
OSTALO 5.032,39 1,3
UKUPNO 386.343,89 100,0

Struktura materijala vodovodne mreže u vangradskim naseljima grada Subotice

Materijal Dužina Procenat [%]
AC 129.020,95 66,3
PE 52.080,67 26,4
POC 955,51 0,5
PVC 14.550,68 7,4
OSTALO 637,8 0,3
UKUPNO 197.245,58 100,0

A vízszolgáltatási részleg tevékenysége

  • A vízszolgáltató-hálózat működésének ellenőrzése
  • Tervszerű és megelőző karbantartás
  • A hálózat és a bekötések intervenciós karbantartása
  • A vízminőség biztosítása a hálózatban
  • Új bekötések létesítése
  • Új vízvezeték-szakaszok kiépítése és a meglévők felújítása
  • A vízmérők műszaki állapotának ellenőrzése