Ivóvíz-szolgáltatás

A vízszolgáltatással felölelt területek

Zona održavanja u nadležnosti RJ održavanje - Subotica Zona održavanja u nadležnosti RJ prigradski vodovod - Čantavir Zona održavanja u nadležnosti RJ prigradski vodovod - Bajmok
A város területe Csantavér Bajmok
Radonovác Visnyevác Mišićevo
Palics Újzsednik Kisbosznia
Királyhalom Nagyfény Györgyén
Kelebia    
Békova    

A bekötések számának áttekintése fogyasztói csoportok szerint

Sorszám Fogyasztói csoport Bekötések száma
1. Egyéni fogyasztók 31.778
2. Lakótanácsok 1.987
3. Gazdálkodó szervezetek 1.125
4. Kisvállalkozások 1.553
5. Intézmények 512
  Összesen 36.955

Dužina vodovodne mreže

R.br. Kategorija potrošača Dužina u m'
1. Jedinstveni distributivni sistem Grad Subotica - Palić 391.500,45 m
2. Mikro distributivni sistemi u vangradskim naseljima 196.537,43 m
3. UKUPNA DUŽINA JAVNE DISTRUBUTIVNE MREŽE 588.037,88 m

Struktura materijala vodovodne mreže u jedinstvenom distributivnom sistemu Subotica - Palić

Materijal Dužina Procenat [%]
AC 256.230,52 66,3
PE 96.288,74 24,9
PVC 16.774,91 4,3
DCL 12.017,33 3,1
OSTALO 5.032,39 1,3
UKUPNO 386.343,89 100,0

Struktura materijala vodovodne mreže u vangradskim naseljima grada Subotice

Materijal Dužina Procenat [%]
AC 129.020,95 66,3
PE 52.080,67 26,4
POC 955,51 0,5
PVC 14.550,68 7,4
OSTALO 637,8 0,3
UKUPNO 197.245,58 100,0

Aktivnosti u nadležnosti Službe distribucije vode

  • A vízszolgáltató-hálózat működésének ellenőrzése
  • Tervszerű és megelőző karbantartás
  • A hálózat és a bekötések intervenciós karbantartása
  • A vízminőség biztosítása a hálózatban
  • Új bekötések létesítése
  • Új vízvezeték-szakaszok kiépítése és a meglévők felújítása
  • Detekcija gubitaka na vodovodnoj mreži