Szenny- és csapadékvíz elvezetése

Dužina kanalizacione mreže

Materijal Naziv lokacije Dužina u m'
1. Jedinstveni kanalizacioni sistem Grad Subotica - Palić 325.693,45
2. Mikro kanalizacioni sistemi u vangradskim naseljima 16.361,97
3. UKUPNA DUŽINA JAVNE KANALIZACIONE MREŽE 342.055,42

Struktura broja priključaka na kanalizacionu mrežu

R.br. Kategorija potrošača Broj priključaka
1. Široka potrošnja 13.112
2. Kućni saveti 1.740
3. Privredne organizacije 483
4. Mala privreda 784
5. Ustanove 231
  Ukupno 16.350

Struktura materijala kanalizacione mreže

R.br. Materijal % od ukupne dužine
1. Azbest/cement 33,79
2. Prenapregnuti beton 15,42
3. Plastični materijali 45,87
4. Ostalo (zidani i duktil liv) 4,92
  Ukupno 100 %

A szennyvízelvezetés keretében folytatott tevékenységek:

  1. Új csatornacsatlakozások kiépítése
  2. A meglévő csatornacsatlakozások karbantartása
  3. A csatornahálózat tisztítása
  4. A csatornacsatlakozások tisztítása
  5. A csatornavezetékek kamerás megfigyelése
  6. A csatornacsatlakozások kamerás megfigyelése

A csatornahálózat

A terepviszonyok alapján a város nyolc vízgyűjtő területre lett felosztva, és ennek megfelelően nyolc fő gyűjtőcsatorna – kollektor létezik, melyek 0. – VII. számokkal vannak megjelölve.

A szennyvizek elvezetése egy általános csatornarendszer útján történik, ami annyit jelent, hogy ugyanazokon a vezetéken vezetjük el a szennyvizeket és a csapadékvizeket is. A csapadékvíz a csatornahálózatba legnagyobbrészt a lefolyókon keresztül jut be. A csatornarendszer az egész vízgyűjtő területen a gravitáció elvén működik. A csatornahálózat részei jellemzőiket, anyagukat és kiépítettségüket tekintve igen különbözőek. A tervezett teljes csatornahálózatnak eddig kb. 60 %-a épült ki, melynek teljes hossza kb. 300 km.

A csatornahálózat megfigyelése különleges videokamerával

(Pipeline Inspection & Rehabilitation – PIR)

A Pipeline Inspection & Rehabilitation – PIR rendszer a csatornahálózat vizuális megfigyelésére szolgál egy különleges kamera segítségével, melyet a csatornába leeresztve távvezérléssel irányítanak, és így végzi el a csatorna állapotának teljes vizsgálatát.

E rendszer segítségével felderíthetők a csatornában keletkezett repedések, akadályok és dugulások, és pontosan meghatározható a szanáció helye. Ugyanakkor felderíthetőek az illegális csatlakozások is, mivel minden „belülről látható”. A rendszer úgy működik, hogy a videó jel egy mikroprocesszoros feldolgozás után, egy különleges videokártyán keresztül bejut a számítógépbe, ahol a nyers adatokat az e célra szolgáló program elemzi, és elraktározza az adatbázisában. Az operátor a fülkéből vezérli a kamerát, és a program útján felvesz mindent, ami érdekes. A felvételről készíthetők fényképek is, melyek a program révén digitalizálhatók, és a jelentéshez csatolhatók. Ugyancsak lehetséges videó anyagot is rögzíteni. Miután megkaptuk a teljes profilt, elkészül egy jelentés a csatornahálózat adott szakaszára vonatkozó valamennyi érdekes adattal.

A program továbbá lehetőséget nyújt az úgynevezett magassági profil elkészítésére, ami az új csatornavezetékek lehelyezésekor játszik szerepet. Ugyanis minden csatornának rendelkeznie kell legalább minimális természetes eséssel. Ez a berendezés rendelkezik egy beépített érzékelővel az esés mértékének megállapítására, ami lehetővé teszi a beruházó által a kivitelezőtől megrendelt csatornaszakasz működőképességének ellenőrzését.