Irányítás

A vízellátás, a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás olyan tevékenységek, melyek kivételes jelentőségűek Szabadka Város teljes lakossága, a gazdasági szereplők és az intézmények számára.

Szabadka Város Képviselő-testülete, mint a polgárok érdekképviseleti szerve, e tevékenység irányításával, megszervezésével és ellátásával a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV-t bízta meg.

A vállalatirányítás és a pénzügyi folyamatok ellenőrzését az önkormányzat a felügyelő bizottság révén látja el.

A pénzügyi irányítás, valamint a kockázatmenedzsment meglévő rendszere a vállalaton belül a belső ellenőr és az e célból létrehozott munkacsoport hatáskörébe tartozik.

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV vezetőségét az igazgató, valamint a termelési, a pénzügyi, az ellenörzési és a beruházási és fejlesztési igazgatók alkotják. Az irányítás négy részleg működtetésén keresztül valósul meg, ezek: a termelési, a pénzügyi, az ellenőrzési és a beruházási és fejlesztési részleg.

Az irányítás sematikus ábrája