nov.
2010
29

KORSZERŰ BERENDEZÉS A VÍZGYÁRBAN

KORSZERŰ BERENDEZÉS A VÍZGYÁRBAN

Pénteken, 2010. november 12-én az I-es számú víznyerő helyen üzembe helyezték az ivóvíz előkészítését segítő berendezést, az un. „pilot”-ot. Ez a projektum a UNESCO- IHA Institut for water education, a legnagyobb hollandiai vízművek, a Vitense, továbbá a Water is our world Alapítvány, a Vízgazdálkodási Kutatóintézet és a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV együttműködésének eredménye.
 A berendezés egy aerátorból, továbbá három szűrőegységből áll, amelyek biztosítják a szűrés két szakaszát, és a feldolgozott víz tárolására szükséges tartály is hozzá tartozik. Gyártói ellátták olyan felszereléssel, amely biztosítja a megadott hidraulikus paramétereken a feldolgozás folyamatának automatikus fenntartását. A teljes „vízgyár” elfér két összekapcsolt, montázs-típusú konténerben.

    A technológiai folyamat három szakaszból áll:

  1. A vas oxidálása a levegőből nyert oxigénnel
  2. A biológiai szűrő segítségével az ammónia eltávolítása
  3. Az arzén eltávolítása az adszorpciós tömítés révén


A mi feladatunk a berendezés működésének figyelemmel kísérése során:

  • a bemenő és kijövő víz minőségének ellenőrzése
  • a szűrök karbantartása, ami azoknak az utasítások alapján történő mosását, illetve öblítését jelenti
  • az abszorpciós tömítés regenerálása
  • a vízgépészeti és villamos berendezések tesztelése


    Az ivóvíz ilyen formán történő előkészítésének, továbbá a nem kívánt tartalmak eltávolításának jellemzője, hogy az oxidálásnál nem vegyszereket használnak, hanem a levegőt és a mikroorganizmusok hatását, míg az arzént a szűrő tömítése aktív részecskéivel kötik le.
    Folyamatban van jelenleg a biológiai szűrők előkészítése az ammónia eltávolítása céljából, majd pedig a feldolgozási vonal egyéb részeit is üzembe lehet helyezni, így aztán az első információkat az alkalmazott eljárás jótékony hatásairól néhány héten belül közölhetjük.