márc.
2011
2

IZVEŠTAJ DISPEČERSKE SLUŽBE ZA ZIMU 2010/2011

IZVEŠTAJ DISPEČERSKE SLUŽBE ZA ZIMU 2010/2011

Dispečerska služba JKP ,,Vodovod i kanalizacija” Subotica predstavlja svojevrsno komunikacijsko čvorište između dobijenih informacija građana s jedne, i interventnih službi, s druge strane.

Koliko će građani u nekoj ulici ili zgradi ostati bez vode, ili će im biti zapušena kanalizacija, najviše zavisi od iskustva i snalažljivosti dispečera. Takođe, i od brzine i efikasnosti interventnih službi, nakon preuzetih informacija o vrsti, obimu i lokalitetu dojavljenih kvarova.

Znači, uočili ste ili imate neki kvar koji se odnosi na vodovod ili kanalizaciju, treba da nazovete već poznati broj: 55 – 77 – 11 naše i VašeDispečerske službe.

Ovaj izveštaj javno podnosimo, kako bi prikazali interventnost i efikasnost službi koje su formirane da bi svojom brzinom i kvalitetom rada omogućili neprekidno funkcionisanje delatnosti vodovoda i kanalizacije na zadovoljstvo naših korisnika usluga

Broj informacija

U ovom ZIMSKOM periodu na Dispečersku službu pristiglo je ukupno 434 informacije i zahteva građana i drugih korisnika usluga za intervencije. Od toga -  53 % su se odnosile na proizvodnjuvode, kvalitet vode i zagradsku i prigradsku vodovodnu, odnosno  47% na  kanalizacionu mrežu i Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda Grada. Povratno je informisano  195 potrošača, tj.  približno svaki drugi koji je uputio informaciju na ovu Službu. Najčešće su se potrošači javljali u periodu od 8.00 do 12.00 časova ili njih 57 %, ali je značajan deo potrošača koji se javljaju i u periodu od 16.00, pa sve do jutarnjih časova. Ovaj podatak ukazuje na opravdanost neprekidnog, 24 – časovnog rada Dispečerske službe, koji utiče na sigurnost naših korisnika usluga da se mogu u bilo koji deo dana ili noći i za vreme vikenda i praznika javiti, prijaviti potrebu za intervencijom i da će se u najbrže mogućem vremenu ona izvršiti.

Najčešći sadržaj informacija

  • Proizvodnja vode – predviđeni i nepredviđeni ispadi iz sistemasnabdevanja izvorišta električnom energijom;
  • Distribucija pijaće vode – curenje vode kod vodomera i na ulici, neispravni ventili, prekinut ulični vod ili priključak, curi voda iz hidranta;
  • Laboratorija za kontrolu pijaće vode – žuta, ustajala voda;
  • Odvođenje otpadnih voda – zapušenje kanalizacije, oštećen ili nestao šaht poklopac, propalo zemljište.

Interventnost službi – prekidi u vršenju usluga

  • Proizvodnja vode – u 100 % slučajeva vreme otklanjanja nedostataka je trajala do1 časa. To nije prouzrokovalo nestanak vode, osim smanjenja pritiska u delovima vodovodne mreže;
  • Distribucija vode – Većina kvarova otklanjana je u periodu do 2 časa, tj. 75 %,   dok je preostalim slučajevima to trajalo do 6časova;
  • Laboratorija pijaće vode – svi uzroci reklamacija građana otklonjeni su u roku do 6 časova;
  • UPOV grada Subotica – 1 prekid do 6 časova usled nenajavljenog prekida u snabdevanju objekta električnom energijom;
  • Odvođenje otpadnih voda – skoro u svim, tj. u 95 % slučajeva intervencije suobavljene  u rokudo 6 časova, a samo u 4 slučaja, to je trajalo do 24 časa. Ti slučajevi prijavljivani su u periodu posle 18.00 časova, pa su intervencije vršene sledećeg dana.

Iz svega ovoga semože zaključiti da je interventnost službi JKP ,,Vodovod i kanalizacija” Subotica, uobičajeno, na vrlo visokom nivou, zahvaljujući najviše saradnji između građana i Dispečerske službe, koja na broj telefona 55 – 77 – 11 prima informacije i organizuje efikasno rešavanje problema građana i drugih korisnika usluga, koji se odnose na redovno i kvalitetno funkcionisanje vodovoda i kanalizacije.

Nikola Nikolić, šef službe pratećih poslova