jan.
2019
21

IDÉN LEGFONTOSABB A ”VÍZGYÁR″ ÉS A PALICSI CSATORNAHÁLÓZAT

Beszélgetés okkal: Sugár György, Szabadkai és Csatornázási KKV igazgatója

A kettes számú Ivóvízkitermelő építése megkezdődött és tavasszal folytatódik, a palicsi csatornahálózat esetében a feltételek teljesültek, a közbeszerzés meghirdetésére, kiírására várnak. A Vízművek és Csatornázási KKV 2020-tól megkezdi a városi vízrendszerek fejlesztése címén felvett kölcsön törlesztését, s ezáltal csökkeni fognak az amúgy is szerény lehetőségek a beruházások terén.

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat alapvető szolgáltatási tevékenysége a vízkitermelés, -szolgáltatás, szennyvízelvezetés, -tisztítás, és ezek a feladatok 2018-as évben eredményesen megvalósultak. Az alaptevékenység ellátása mellett a szabadkai önkormányzat hozzájárulásával, a kölcsönfelvétel és donáció megteremtésével, jelentős beruházásba kezdtek. A Vízművek partner és résztvevő is egyben a második, szabadkai Vízgyár kiépítésében a kettes vízkitermelőn, akár a palicsi csatornavezeték bővítésében is, amelynek megkezdése a 2019-es évben várható.

“Vállalatunk számára az előző év sikeres volt ügyviteli és pénzügyi szempontból is, és anyagi helyzete is javult, de ennek ellenére messze vagyunk attól, amelyet ideálisnak neveznék. 2018 december elsejétől a vízdíj árszabása immáron megegyezik, kiegyenlítődött minden fogyasztói kategóriában az EBRD Bankkal megkötött szerződéskötelezettség alapján, ezt az új szennyvíztisztítótelep építésének kölcsönfelvételekor vállaltuk. Ami az előző év terveit jelenti a vízgyár építése mellett kiemelném két új kút fúrását is. Egyik Kisbosznia területén létesült, a meglévő mellett új kúttal biztosítottuk a zavartalan vízellátást, míg a másik objektum a városi egyes Vízkitermelő kapacitását bővíti. A városi önkormányzat ezt 26,8 millió dinárral támogatta, de emellett a makkhetesi, a noszai és a Zorka helyi közösség ivóvízvezeték kiépítéséhez, valamint a szabadkai Hipodrom utcai csatornavezeték lefektetéséhez is hozzájárult. A 3,9 millió dináros támogatás fele a tartományi eszközökből érkezett – véli Sugár György, a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója, összefoglalva a 2018-as év eseményeit. Itt kell megemlíteni a magyar kormány által támogatott arzén-mentesítő félüzemi berendezés megépítését, majd próbaüzemeltetését Békován, amely a jó eredményeknek köszönhetően ebben az évben olyan fázisba kerül, hogy össze tudjuk kapcsolni a helyi vízellátó rendszerrel”.

A szennyvíztisztítótelepen szükséges a karbantartás

Arra a kérdésre, hogy mekkora összeget tudott fordítani ezekre saját eszközeiből a Vízművek az előző évben, a vállalatigazgató elmondta, hogy ez 25 millió dinárt tett ki, az idei eszközök felét a homokfogó karbantartási, felújítási munkálataira fordították, míg a másik szökséges 50 %-ot az önkormányzat pénzelte.

“A homokfogó fontos, mert a homok kárt okoz a vízgépészeti elemeken, emiatt két komolyabb műszaki meghibásodással is szembe néztünk, így a rekonstrukciós munkálatok támogatásába a város hozzájárulásával 50 milliót tudunk fordítani a 2019-es évben is. Ez az összeg bekerült az idei városi költségvetésbe is. Ami a szennyvíztisztító berendezés összehangolt működéséről elmondhatok, hogy elégedettek vagyunk, ugyanis teljesíti az elvártakat, de azt is kell tudni, hogy 2009 óta zavartalanul, megállás nélkül működik, s a vízgépészeti elemek munkakora nyolc évet tesz ki, amelyet már jócskán meghaladtunk. Persze, ez nem azt jelenti, hogy a szenyvíztisztítótelep működése egyik napról a másikra megáll, de szükségesek a beruházásokat igénylő nagykarbantartási munkálatok elvégzése, amelyet mi mint kommunális közvállalat saját erőnkből nem tudunk megvalósítani. Ha nem lenne kölcsönfizetési kötelezettségünk ezeket a pénzeket rendszer fenntartásra tudnánk fordítani, de így más támogatási alternatívákat kell keresnünk, és ahogy az idő halad, és többet várunk nagyobb, költségesebb beruházásokra lenne szükség – monda Sugár György.

Arra a légből kapott hírre, hogy “katasztrofális a helyzet a szennyvíztisztítótelepen” a vállalatigazgató legyintve elmondta, hogy a vállalat az előző évben is több aktivitást végzett annak érdekében, hogy ismertesse a közvéleményt a valós állapotról, és ezt a következő évben is megteszi.

“Az elkészített belső terveink számításai alapján, ahhoz, hogy a zavartalan és megfelelő működését biztosítsuk a szennyvítisztítótelepnek 2,5 és 3 millió euró közötti eszközt kell biztosítanunk ebben a pillanatban. Hogy meddig – nincs meghatározott határidő, a telep továbbra is működik, de logikus, hogy az eszközök még magasabb kiadást jelentenének. Egyébként, ha kiegyenlítettük volna a vízdíjat a szélesebb fogyasztói és a többi felhasználói kategória között 2014-ben, ahogyan az Európai Újjáépítési és Beruházási Bank kérte, rendelkezésre állnának ezek az eszközök - ennyit elveszítettünk, de mindez a Bank jóváhagyásával történt, így a későbbi árkorrekció is.

Vízdíj

Állítólag a szabadkaiak isszák a legdrágább vezetékes ivóvízet Szerbiában, állítás, amelyet gyakran lehet hallani a polgárok körében és a média-információs hálózatokon. Hogy mennyire igaz ez az állítás, a kommunális közvállalat igazgatója a következőket mondta:
„December elsejétől az ivóvízdíj 99 dinárról 112-re emelkedett hozzádott érték (áruforgalmi) adó nélkül. Amikor az árszabás kérdése felmerül, meghatározása attól függ milyen technológiát alkalmazunk és mi szükséges ahhoz, hogy minőséges ivóvízzel rendelkezzünk. Számunkra az egészséges és minőségi ivóvíz biztosításához szükségesek az ivóvízkezelők üzemeltetése, ezért van ilyen díjszabásunk. Egyes városokban minőséges, a szabályzatnak megfelelő vizet isznak a polgárok, más településeken viszont ez nem biztosított, így az ivóvízminőségi szabályzatnak nem megfelelő vizet fogyasztanak. Emellett érzékeny a szennyvízbefogadónk, a Palicsi-tó, ezért van szükségünk egy komplex tisztítóra, és mindez befolyásolja a vízdíjat. Ott ahol nincs bonyolult kezelési technológia az ivóvíz és szennyvíz esetében, természetszerűen alacsonyabb díjszabás áll fenn.

A kommunális közvállalat az önkormányzat hozzájárulásával a városi szennyvíztisztító üzembe helyezése után újabb, 11 millió euró értékű kölcsönt vett fel az EBRD Banktól az víz-rendszerek fejlesztésének megvalósítása érdekében, röviden a ”SWUP″ projekt keretében.

A gyűjtőcsatornák és magisztrális hálózat bővítése, kiépítése ennek a programnak köszönhetően valósult meg, de megmaradt a legnagyobb kihívás a kettes ivóvízkezelő, vagy Vízgyár felépítése, amely az ivóvízről szóló szabályzatnak megfelelően, biztosítani fogja majd a az arzén, vas, és ammónia eltávolítását immáron  a városi hálózat teljes egészében.

„ A munkálatok ősszel kezdődtek a tartály megépítésével, a kivitelezők pedig a belgrádi Sade, a francia ″Veolia Water” és az újvidéki Graditelj építőipari vállalat, mint cégcsoportosulás. A szerződést 2017. augusztus 18.-án írtuk alá, melyben két éves határidőt szabtunk meg, amely 2019 végén jár majd le, de várhatóan a bank meghosszabítja ezt a szerződést és figyelembe veszi az engedélyek beszerzésének itteni, időigényes folyamatát. Ennek értelmében az üzemeltetés beindítása 2020 áprilisára-májusára várható. Fontos megemlíteni, hogy egy szivattyúállomás is épül, amely a város északi részén, már létező szivattyúállomással együttesen biztosítani fogja a megfelelő nyomáskiegyenlítést a hálózatban. A kapacitás 80 l/s lesz, amely elegendő mennyiséget és megfelelő minőséget biztosít Palics és Radanovác ellátására. Ez az építkezés első fázisa, azzal a lehetőséggel, hogy ha Palics idegenforgalma szükségessé teszi a vízmennyiség növekedését, a kapacitást kétszeresére 160 l/s lehet megnövelni a vízkitermelést – mondta Sugár György.

Az év végén befejeződik a szennyvíztisztítóra igényelt kölcsön visszafizetése, 2020-tól viszont a Vízművekre újabb kölcsöntörlesztési folyamat vár a városi vízrendszerek fejlesztésének projektje kapcsán, amelyet 2024.-ig évente két alkalommal törleszt, és ez évi szinten 1,2 millió eurót kiadást jelent majd. Ez problémát hozhat a vállalat likviditása szempontjából, és jelenleg nem tudjuk, hogy ezzel a pénzügyi nehézséggel, hogyan tudja majd a vállalat felvenni a harcot. Igaz, hogy az új objektumok nem igényelnek nagy beruházásokat, de ha több éven keresztül elhanyagoljuk fenntartást lehetőséghiány címén, a későbbi fenntartás és rekonstrukció sokkal többe kerülhet.

A német állam 6,5 millió eurós donációja a KFW Bankon keresztül Palicsi és Ludasi-tó esetében felelősséget jelent a vállalat számára, olyan garanciákat kíván mint legkevesebb 700 háztartás majdani rákapcsoládását a csatornahálózatra Palicson, valamint a tervdokummentációk és engedélyek beszerzését.

„ Kötelezettségeinket teljesítettük, és minden átadtunk a konzultánsnak, amelyet 2018 végén a KFW Bank választott ki. Arra hogy mikor induljanak a munkálatok nincs ráhatásunk, de 2019-ben várjuk a közbeszerzési folyamat lezárását, a csatornázási munkálatok megkezdését, és a kivitelező bevezetését a munkafolyamatba” - véli Sugár György.

Miodrag Radojčin