okt.
2019
29

A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE, A KÖRNYEZET-, ÉS MUNKAVÉDELEM VALAMINT (VÍZ MINT) ÉLELMISZER-EGÉSZSÉGBIZTONSÁG – SZABVÁNY SZINTEN

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV-ban szeptember végén szerbiai Certop illetékes cégként a bevizsgálta és lefolytatta a válallati rendszer felkészültségét az (újra) tanúsítás érdekében, a minőség-irányítást, a környezet-, és munkavédelmet (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007), és a vízelőállítás élelmiszer biztonsági kockázatát, a HAACP szabványt. A sikeres tanusítási folyamat az OHSAS megszerzésével, fejlettebb ISO 45001:2018 eredményezett.

A nemzetközi  standardok ellenőrzése a ivóvíztermelés és -ellátás, ivóvízminőség mellett a szennnyvíz elvezetést és annak megtisztítását érintette. Emellett a vízvezeték-, és szennyvízcsatorna tervezés folymatára is kiterjedt. Felhatalmazott ellenőrzők, szakértők Dr. Kicsi András, Harmath Éva a vállalat székhelyén, a központi, egyes Vízkitermelőn, valamint a városi szennyvíztisztítótelepen szigorú követelmények tükrében ellenőrizték a folyamatot. A szervezés kontextusa – belső és külső környezettel szemben

  • Vezetés – a vezetés és a szakmai munkatársak elkötelezettségét
  • Ügyviteli folyamatok tervezését
  • Munkafolyamatok támogatását
  • A termelés és szolgáltatás megvalósítását
  • Teljesítményértékelést a megállapított üzleti célok és folyamatok alapján
  • A kockázat kezelést munkafolyamatok javítását

A minősítésből és az ajánlásokból kiemeljük:

A rendszer erőssége  Ajánlások a fejlesztésekhez
Magasfokú szakmaiság és elkötelezettség a vállalatvezetés, szakma részéről, és kimagasló fegyelmezettség a munkavállalók részéről az alacsony szintű bérezési törvénykezések ellenére is Energiahatékonyság és környezetvédelem növelése, a szennyvíziszap mint melléktermék racionálisabb felhasználása 
A kettes Vízkitermelő (Vízgyár) és 15 km palicsi csatornahálózat kiépítése az EBRD és a németországi KFW Bank támogatásával  Az alacsony munkabaleset ellenére nagyobbszámú munkavállaló képzését az elsősegély terén minden egyes objektumon 
A jó tapasztalatokra és gyakorlatra épülő együttműküdés az IAWD-vel  Élelmiszerbiztonságot érintő külső képzéseken való részvétel 
Magas szintű ISO szabványfeltételeknek és az  ELISO - elektronikus irányításnak megfelelő támogatást jelentő dokumentáltság  Folytatólagosan minden évben megvalósítani az ökológiai-edukatív projektet: „ Aquarius- A Dunai régió  Vízügynöke“ elnevezéssel