ápr.
2012
10

REDOVNO PROLEĆNO OČITAVANJE VODOMERA 2012

REDOVNO PROLEĆNO OČITAVANJE VODOMERA 2012

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Subotica ima obavezu da izvrši redovno prolećno očitavanje vodomera u domaćinstvima koja pripadaju kategoriji široke potrošnje.

            Očitavanje vodomera u ovoj kategoriji potrošača u gradu i prigradskim MZ i naseljima će se vršiti od utorka, 17. aprila, do ponedeljka, 23. aprila 2012. godine.Vodeći računa o verskim praznicima ovlašćeni čitači vodomera neće početi sa svojim aktivnostima pre utorka, 17. aprila 2012. godine.

            Prethodno (jesenje) očitavanje je počelo 15.10.2011. godine i u aprilu 2012. godine počinje približno sa istim datumom.

            Ukoliko se neko od potrošača za vreme očitavanja ne bude nalazio na adresi lokacije vodomera, može sam očitati stanje na svom vodomeru i isto prijaviti radnim danima putem telefona 55 77 11 na lokal 114 u JKP „Vodovod i kanalizacija“.

            Evidentirano stanje na vodomeru odnosiće se na obračun utroška vode, kao i usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za period od 6 meseci, odnosno za period novembar 2011 – april 2012. godine.

            U međuvremenu, Gradsko veće Grada Subotice donelo je Rešenje kojim se od 01. marta 2012. godine utvrđuju nove cene čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.

            Za ovu kategoriju potrošača cene bez PDV-a od 8% od 01. marta 2012. godine iznose:

·         čista voda                                          39,90 din/m3

·         odvođenje otpadnih voda                   18,25 din/ m3

·         prečišćavanje otpadnih voda            19,03 din/ m3

            Ovo usklađivanje cena proizilazi iz obaveze izjednačavanja cena među svim kategorijama korisnika do 2015. godine, a na osnovu odredbi Ugovora o zajmu između Grada Subotice i EBRD, kao i Ugovora o pružanju usluga snabdevanja vodom, sakupljanja i obrade otpadnih voda za grad Suboticu između JKP „Vodovod i kanalizacija“ i Grada Subotica.

            Pošto će se obračun ovih usluga odnositi na period novembar 2011 – april 2012. godine i kako ne bi došlo do nanošenja štete u odnosu na prava potrošača, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica prilikom obračuna i fakturisanja šestomesečnog utroška neće primenjivati za ceo period nove cene, koje važe od 01. marta 2012. godine.

            Na osnovu cena koje su važile do 29. februara 2012. godine i novih od 01. marta 2012. godine izvedena je prosečna cena za individualna domaćinstva (bez PDV-a od 8%):

·         čista voda                                          38,57 din/m3

·         odvođenje otpadnih voda                   16,31 din/ m3

·         prečišćavanje otpadnih voda16,50 din/ m3

            Potrošači koji su prešli blok tarifu, tj. limit mesečne potrošnje od 25 m3 po domaćinstvu, na osnovu Odluke Grada Subotice razliku u potrošnji plaćaju po ceni koja važi za poslovne potrošače. Pored navedenog i nadalje se obračunava naknada za pogonsku spremnost sistema od 80 dinara (bez PDV-a od 18%) na mesečnom nivou po svakom ispostavljenom računu.

            Pošto je tačno očitano stanje potrošnje na vodomeru u obostranom interesu i da se ono na vreme obavi kod svih 30 hiljada domaćinstava, molimo potrošače da obezbede nesmetan pristup vodomeru i da budu prisutni radi verodostojnosti podataka prilikom njegovog očitavanja.

            Čitači vodomera imaju obavezu da savesno, tačno i na vreme obave svoj posao očitavanja, kao i evidentiranja tehničkog stanja vodomera. Najčešće uočeni nedostaci su:  curenje na ventilima, zaprljan vodomer, vodomer koji stoji tj. ne registruje potrošnju i dr. Takve nedostatke po evidentiranju čitača, u najkraćem mogućem roku otklanja naša Službe brige o vodomeru.