máj.
2012
10

POTPISANI UGOVORI SA EVROPSKOM BANKOM ZA OBNOVU I RAZVOJ

ISTI INFRASTRUKTURNI USLOVI ZA ŽIVOT GRAĐANA

U Gradskoj kući su 04. maja 2012. godine potpisana dva ugovora: ugovor o zajmu između grada Subotice i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i ugovor o projektu između EBRD i JKP „Vodovod i kanalizacija”. Ugovore su potpisali gradonačelnik Subotice Saša Vučinić, zamenik direktora EBRD za gradsku infrastrukturu Lin O' Grejdi i direktorka JKP „Vodovod i kanalizacija” Snežana Pejčić. Reč je o kreditu od 11 miliona evra, na 12 godina, uključujući tri godine grejs perioda.

Saša Vučinićje rekao kako je Skupština grada dala saglasnost na potpisivanje ugovora, da je Vlada Srbije juče potpisala ugovor o garancijama i da je reč o kreditu koji ima vrlo jasnu i opravdanu namenu, a to je da severni deo grada bude u istom rangu i ima iste infrastrukturne uslove kao i preostali deo grada.

- Kroz ovaj kreditni aranžman uspećemo da obezbedimo kolektorsku mrežu za grad, Vodozahvat II i izjednačimo kvalitet vode prema svim našim korisnicima. Pružićemo i mogućnost za proširenje sekundarne kanalizacione mreže za ceo severni deo Subotice i tako, na neki način, ispravimo višedecenijsku nepravdu prema ljudima koji žive u tom delu grada. Mi moramo da budemo svesni da su građani Subotice podjednako bitni i važni i da zaslužuju iste uslove za život, bez obzira da li žive u centru, ili na periferiji grada, naglasio je Vučinić.

Vršilac dužnosti direktora EBRD za Srbiju Jan Braunrekao je da je Subotica prvi veći grad koji je izgradio Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV) koji je u potpunosti u skladu sa direktivama EU, i da je to u prethodnom periodu učinjeno uz finansijsku pomoć EBRD-a.

- Danas smo potpisali novi kreditni aranžman sa Suboticom, pod državnom garancijom, u iznosu od 11 miliona evra, koji će biti preusmeren na JKP ’Vodovod i kanalizacija’. Kroz ovaj projekat oko 12.000 stanovnika Subotice biće povezano na kanalizacionu mrežu, a to će doprineti zaustavljanju zagađenja Palićkog jezera, kazao je Braun.

Prema njegovim rečima, ovo je deo šireg, petogodišnjeg plana razvoja Subotice u ovoj oblasti, u iznosu od oko 24 miliona evra, koji se odnosi na proširenje kanalizacione i vodovodne mreže u gradu.

- Za finasiranje ovog projekta obezbeđena je i donacija u iznosu od nešto preko dva miliona evra od Evropskog zajedničkog fonda za zapadni Balkan. Taj fond sufinansira projekte koje finansira neka od međunarodnih finansijskih institucija u Srbiji, rekao je Braun.

Snežana Pejčić je, ukazujući na značaj projekta, rekla da će nastavkom izgradnje Kolektora VII i izgradnjom Kolektora II u ukupnoj dužini od preko pet kilometara biti omogućeno širenje sekundarne kanalizacione mreže za oko 12.000 novih potrošača i povećanje stepena pokrivenosti ovim uslugama sa sadašnjih 40 na 60 odsto.

- Kolektor II je, takođe, značajan i zbog toga što će rasteretiti postojeći Kolektor III, odnosno eliminisaće se svi oni problemi koji se dešavaju u centru grada prilikom iole većih padavina, kazala je Snežana Pejčić.

Ona je rekla da će izgradnjom potisnog voda Subotica – Palić sva fekalna kanalizacija sa Palića biti usmerena na gradski Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, što će doprineti zaštiti jezera i racionalnom korišćenju kapaciteta ovog postrojenja.

- Izgradnja drugog centralnog kompleksa vodosnabdevanja Vodozahvata II, centralnog magistralnog voda, istočnog kraka u Lošinjskoj ulici i poveza istočnog i zapadnog kraka, važna je za obezbeđenje dovoljnih količina vode adekvatnog pritiska, kao i za preradu sirove vode u kvalitetnu, zdravu pijaću vodu za sve naše potrošače na teritoriji grada, ali i u prigradskim naseljima, kao što su u perspektivi Ljutovo, Gornji i Donji Tavankut. Bušenjem četiri nova bunara biće nadomešteni neophodni kapaciteti i obezbediće se sigurno vodosnabdevanje korisnika i u uslovima maksimalne vršne potrošnje vode, naglasila je Snežana Pejčić.

Kamata na kredit od 11 miliona evra je jedan odsto fiksna plus euribor šest meseci. Grad će da vraća kredit i plaća kamatu do kraja 2019. godine, a od 2020. do kraja 2024. godine ovu obavezu preuzima „Vodovod i kanalizacija“, što je regulisano Ugovorom o supsidijarnom zajmu i donaciji između grada i „Vodovoda i kanalizacije“, a na osnovu uslova iz ugovora o zajmu.

NADOGRADNJA SUBOTIČKOG VODOVODA

Broj tendera:

6658-GPN-43472

Zemlja:

Srbija

Sektor:

Opštinska infrastruktura i zaštita životne sredine

Broj projekta:

43472

Sredstva finansiranja:

EBRD

Tip ugovora:

Projekat dobara, poslova i usluga

Vrsta oglasa:

Javni tender

Datum izdavanja:

24. April 2012.

Datum završetka radova:

24. April 2013.

       

Grad Subotica („Grad“) je podneo zahtev za kredit od Evropske banke za Obnovu i razvoj za namenu nadogradnje gradskog sistema za vodovod i kanalizaciju od finansiranja prioritetnih infrastrukturnih investicija.  Ukupni troškovi ovog projekta se procenjuju na maksimalno 24.6 miliona evra.

Ovaj projekat zahteva nabavku sledećih dobara, poslova i usluga: 

·         Izgradnju kolektora i proširenje kanalizacione mreže

·         Izgradnju postrojenja za prečišćavanje sirove vode na centralnom kompleksu Vodozahvat II

·         Bušenje i opremanje bunara za vodu

·         Izgradnju magistralnih vodovoda i mreže

·         PIU (Jedinica za tehničku podršku projektu) podrška i nadzor radova

Tender za projekat se očekuje da počne u drugoj polovini 2012.

Ugovori koji se finansiraju sa sredstvima zajma od EBRD-a će se tretirati u skladu sa EBRD Politikom i pravilima nabavke. Sredstva iz EBRD kredita se neće koristiti u svrhu bilo kakvog plaćanja fizičkim ili pravnim licima, niti za bilo kakav uvoz dobara, ukoliko je takvo plaćanje ili uvoz zabranjen odlukom Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija koja je navedena u odeljku VII  Povelje Ujedinjenih Nacija,  ili ukoliko  plaćanje nije u skladu sa zakonom ili zvaničnom regulativom zemlje kupca.  

Zainteresovani dobavljači i izvođači radova treba da kontaktiraju:

KONTAKT

Snežana Pejčic

JKP "Vodovod I kanalizacija" Subotica

Trg Lazara Nešića 9/a

24000 Subotica, Serbia

Phone: +381 24 55 77 11

e-mail: direktor@vodovodsu.rs