aug.
2007
2

BIĆE VODE PREKO LETA

Svake godine pred letnju sezonu odgovorni stručnjaci u JKP ,,Vodovod i kanalizacija" nađu se u situaciji da novinarima odgovaraju na isto pitanje: hoće li tokom leta biti dovoljno vode?

Ali, s obzirom na vremenske prognoze koje kažu da nas čeka izuzetno dugo i toplo leto, ovo rutinsko pitanje na pragu sezone u kojoj je već po tradiciji potrošnja vode povećana, a ponekad se kreće čak i do maksimalnih rezervi, dobija na težini.

Ono što nam iznosi inžinjer Dragan Vučetić, tehnički direktor ,,Vodovoda", zvuči umirujuće i optimistički bar što se tiče bliskog perioda koji je pred nama, ali za možda ne tako daleku budućnost ostavlja zebnju i pitanje da li će se u 21. veku ratovi zaista voditi za vodu, kako galse prilično mračna predviđanja futurista i da li svaka nepotrebno bačena litra danas priziva avet žeđi sutra?

,,Mi crpimo vodu iz basena koji se prostire ispod cele Panonske nizije, i to su konkretno u našem regionu dubine od 120 do 200 metara» - kaže inžinjer Vučetić - ,,Inače u stručnoj terminologiji ovaj resurs podzemne vode zovemo osnovni vodonosni kompleks i karakteristika je ovog resursa da su zalihe vode relativno stabilne, kao i sam kvalitet vode. Ipak, da naglasim, te zalihe nisu neiscrpne i one se teško obnavljaju – više se sada crpi nego što dotiču nove količine, a isto tako i kvalitet vode nije idealan. U svakom slučaju, mi smatramo da je ovaj resurs zahvalan i računamo na njega i ubuduće, najmanje dvadeset godina pa čak i više, a kasnije ćemo se verovatno morati orijentisati na površinske vode, što u našem slučaju znači na reku Dunav! Prema jednom strateškom dokumentu, naime, koji se bavi vodama i koji se zove Vodoprivredna osnova Srbije, dobar deo Vojvodine će se u budućnosti snabdevati iz Dunava, a manji deo iz Drine."

Prognoze su da će leto biti žarko, sa temperaturama i do 40 stepeni. Koliko su raspoloživi kapaciteti i da li će biti dovoljni za sve potrebe u toplim mesecima?

,,Gradski sistem u ovom momentu raspolaže sa kapacitetom od maksimalno 480 litara vode u sekundi, a pre samo sedam godina imali smo 280 litara, što znači da su potencijali vodosnabdevanja sada veći za 70 odsto nego 2000. godine, kada smo poslednji put imali nestašice. Ovo je količina koja je dovoljna za potrebe grada, čak i u situaciji da predstojeće leto bude ekstremno sušno i toplo. Isto to važi i za sva prigradska naselja u Opštini koja imaju javni vodovod…”

Da bi se održali optimalni kapaciteti, neophodna su konstantna investiciona ulaganja. Na koji način se to radi u subotičkom ,,Vodovodu”?

,,Naša politika je da se obavezno, svake godine ulaže u pravcu održavanja a i povećanja bunarskih kapaciteta, a to znači bušenje novih bunara i revitalizacija postojećih. Da bi imali sigurno vodosnabdevanje, moramo da investiramo pored toga i u distributivni sistem da bi obezbedili prohodnost mreže pogotovo pri vršnoj potrošnji. Potrebna su, svakako, i ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa napretkom tehnologije i osavremenjavanjem vodovodnih sistema. Sve su to isključivo sredstva Vodovoda iz sopstvenih prihoda.”

Šta to konkretno znači kada je reč o poboljšanju kapaciteta, novim bunarima i obnavljanju starih?

,,Mi smo prošle godine izbušili dva nova bunara, svaki sa kapacitetom od 25 litara, i revitalizovali šest postojećih sa prosečnim uspehom od 11 litara sekundnih po svakom bunaru. Sličan plan imamo i za ovu godinu, što znači da su u pitanju aktivnosti koje treba da obezbede sigurno vodosnabdevanje u 2008. godini. Bušimo tri bunara i svi će biti kapaciteta od po 25 litara u sekundi, i u planu nam je revitalizacija šest bunara, gde očekujemo prosečan uspeh izdašnosti vode po bunaru od 8 litara u sekundi. Efekti ovih investicija, naravno, osetiće se tek kroz godinu dana” – kaže inžinjer Dragan Vučetić, tehnički direktor JKP ,,Vodovod i kanalizacija” Subotica.