jún.
2013
12

IZBOR PREDSTAVNIKA ZAPOSLENIH U NADZORNI ODBOR

IZBOR PREDSTAVNIKA ZAPOSLENIH U NADZORNI ODBOR

Stupanjem na snagu Statuta JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, preduzeće je u obavezi da na osnovu člana 34.  predloži Skupštini Grada Subotice predstavnika zaposlenih kao člana Nadzornog odbora preduzeća.

U cilju transparentnosti postupka izbora, komisija imenovana od strane direktora je donela Poslovnik o radu koji će biti istaknut na svim oglasnim tablama u preduzeću, a zaposleni će moći da se informišu i putem ovog sajta o:

-          Odluka direktora za izbor članova komisije

-          Zapisnik komisije

-          Poslovnik o radu komisije

Csatolt állományok

  1. Izbor predstavnika zaposlenih u nadzorni odbor
    (931 KB) 2013. jún. 12.