aug.
2007
2

LETNJE OČITAVANJE ŠIROKE POTROŠNJE

U tom periodu čitači će obići svih 30 hiljada domaćinstava koja su priključena na javnu vodovodnu mrežu i očitati stanja na vodomeru. Ukoliko se korisnici usluga tom prilikom ne budu nalazili na adresi lokacije vodomera, mogu sami očitati stanje na vodomeru i to javiti u JKP ,,Vodovod i kanalizacija":
• lično, na adresi Trg Lazara Nešića br. 9/a ili
• putem telefona broj 55 – 77 – 11 lokal 114, najkasnije do 23.07.2007. godine.
Evidentno stanje vodomera odnosiće se na obračun utroška vode, kao i usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za period od 3 meseca. Zbog ranijeg prethodnog početka očitavanja, koje je počelo 15. aprila 2007. godine, i u mesecu julu počinjemo sa istim datumom, tako da će se obračun odnositi na utrošenu vodu od 15. aprila do 15. jula 2007. godine. Poskupljenje od 7,5 % koje važi od 01. jula 2007. godine primeniće se samo za 15 dana u mesecu julu.
Sa primenom od 01. jula 2007. godine nove cene za kategoriju domaćinstva iznose:
• čista voda 23,97 dinara
• zajedno sa kanalizacijom 43,69 dinara, plus pripadajući PDV od 8%.
Potrošači su obavešteni da je i dalje u primeni Odluka Skupštine opštine Subotica o javnom vodovodu koja propisuje normativ potrošnje od 25 m3 vode po domaćinstvu mesečno, sa ciljem racionalne potrošnje vode.

Takođe, obavešteni su korisnici koji su prethodno dobili opomenu pred isključenje za neizmirena dugovanja po aprilskom obračunu, a koji nisu isplatili svoj dug, da JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica počinje od 16. jula sa isključenjem tih potrošača sa sistema vodosnabdevanja.