aug.
2013
1

USPEŠNO ODBRANJEN SERTIFIKAT ZA PRIMENU MEĐUNARODNIH STANDARDA

USPEŠNO ODBRANJEN SERTIFIKAT ZA PRIMENU MEĐUNARODNIH STANDARDA

U poslednja dva dana meseca jula u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je izvršena prva nadzorna provera primene sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine na osnovu međunarodnih standarda ISO 9001 i 14001.

Ovlašćena institucija CERTOP Srbija koja je deo internacionalne sertifikacione mreže i njihovi proverivači ocenili su da je naše Preduzeće mnogo uradilo na unapređenju organizovanja, rukovođenja, proizvodnji i pružanju usluga i sveukupnih odnosa s javnošću i korisnicima usluga u poslednjih godinu dana.

Najvažnije ocene proverivača su sledeće:

  • Nova organizacija i sistematizacija poslova predstavlja vidlljivi prelaz sa klasične hijerarhijske – vertikalne na procesnu organizaciju. Time je postignuta veća saradnja između proizvodnih i uslužnih organizacionih jedinica, njihova uzajamna međuzavisnost i ustanovljen timski rad.
  • Menadžment je definisao za sve procese najvažnije i merljive ciljeve i zadatke koji se mogu dnevno i periodično kontrolisati i za to je formiran poseban resor kontrole procesa rada, kvaliteta pijaće i otpadnih voda i mernih instrumenata – vodomera.
  • Procesi proizvodnje i prerade pijaće vode, distribucije, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, laboratorijska kontrola kvaliteta vode, projektovanje i razvoj su visoko ocenjeni jer su usmereni na kvalitetno, efektivno i efikasno ispunjavanje zahteva naših potrošača.
  • Takođe, visoko su ocenjeni organizacioni napori, modernost, efikasnost i ljubaznost osoblja i službi koji u svom radu svakodnevno komuniciraju i rešavaju primedbe, zahteve, predloge, reklamacije i žalbe naših potrošača.

Na osnovu postupka dokumentacione provere, kao i uvida u njenu argumentovanost „na terenu“ u svim proizvodnim i uslužnim organizacionim jedinicama, JKP „Vodovod i kanalizacija“ je uspela da sačuva sertifikat za primenu ovih značajnih međunarodnih standarda koji nam je uručen tačno pre godinu dana.