szept.
2007
22

VODOVOD KONKURISAO NA SREDSTVA IZ NIP-a

JKP ,,Vodovod i kanalizacija” Subotica konkurisalo je sa projektom ,,Vodosnabdevanje sistema Subotica – Palić” na sredstva iz Nacionalnog investicionog plana. Ukupna vrednost projekta je 365.460.000 dinara, od kojih bi se sredstva u visini od 67 % obezbedila iz NIP-a, a preostaloh 33 % iz Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, budžeta Opštine i sopstvenih sredstava JKP ,,Vodovod i kanalizacija” Subotica.

Predmet projekta sistema vodosnabdevanja Subotica – Palić je sledeći:

• Snabdevanje svih kategorija potrošača pitkom vodom koja upotpunosti odgovara važećem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće
• Isključenje postojećih disperznih objekata u sistemu koji nisu obuhvaćeni u Studiji izvodljivosti
• Izgradnja magistralne mreže (I faza) koja u sadašnjim uslovima potrošnje obezbeđuje distribuciju prerađene vode do svih potrošača uz obezbeđenje dovoljnog pritiska sistema.

Da bi se ispunili ovi uslovi potrebno je realizovati sledeće projekte:
• Centralni kompleks Vodozahvat II
• Uređaj za izdvajanje peska
• Postrojenje za prečišćavanje vode za piće
• Rezervoar čiste vode
• Crpna stanica visokog pritska
• Vodovodna distributivna mreža