okt.
2007
10

VODOVOD KONKURISAO SA PROJEKTOM JAVNIH RADOVA

JKP ,,Vodovod i kanalizacija” Subotica konkurisalo je sa projektom ,,Sređivanje arhivske građe” na osnovu javnog poziva Vlade Srbije, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Osnovni cilj ovog poziva i konkurisanja na projekte je zapošljavanje mladih …

Ovim projektom predvišeno je sređivanje arhivske građe JKP ,,Vodovod i kanalizacija” Subotica, koja se odnosi na:
• Projektno – tehničku dokumentaciju
• Ekonomsko – finansijsku dokumentaciju i
• Opšte – administrativnu dokumentaciju.

Sređivanje arhivske građe u prvoj fazi, u toku cele 2008. godine, predviđa poslove izdvajanja važeće i nevažeće dokumentacije, poništavanje nevažeće, evidentiranje i koncentracija važeće dokumentacije na centralnu lokaciju u Upravnoj zgradi. U drugoj fazi, koja bi trebala da se realizuje u toku 2009. godine predviđa se digitalizacija važeće dokumentacije.

Projektom je predviđeno zapošljavanje troje mladih sa srednjom školskom spremom na određeno vreme do godinu dana. Finanisranje njihovih zarada i drugih primanja u iznosu od oko 800 hiljada dinara vršilo bi se preko Nacionalne agencije za zspošljavanje, dok bi sredstva u visini od oko 1,5 miliona dinara uložilo naše Preduzeće u stvaranju organizaciono – tehničkih uslova za realizaciju ovog projekta.