dec.
2007
21

ODLUKA O DODELI NAGRADA U OKVIRU PROJEKTA ,,AQUARIUS"

Stručni žiri za dodelu nagrada u okviru edukativnog projekta ,,AQUARIUS”
u sastavu:

- MILKA DUKIĆ, dipl.maš.ing., predsednik žirija, član Upravnog odbora
OŠ ,,Sonja Marinković", i članovi žirija
- ŽARKO OTOVIĆ, nastavnik iz biologije OŠ ,,Sonja Marinković",
- GORAN VULETIĆ, nastavnik likovnog vaspitanja OŠ ,,Sonja Marinković",
- SOBONJA MIHALJ, foto-PRESS JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica i
- PETAR DOROSLOVAČKI, PR JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica

doneli su na svom sastanku u ponedeljak, 17. decembra 2007. godine

O D L U K U
O DODELI NAGRADA U OKVIRU REALIZACIJE PROJEKTA ,,AQUARIUS" ZA 2007. GODINU

Sa medija plejerom MP-3 nagrađuju se sledeći učenici i nastavnici:

1. ZA KATEGORIJU DOKUMENTARNOG FILMA na temu ,,ZAGAĐIVANJE VODE"

Nastavnik biologije ŽARKO OTOVIĆ i učenici VII/d odelenja:

1. Vanesa Distl
2. Marina Matić
3. Nataša Stanković
4. Marko Majić
5. Stevan Terbec

2. ZA KATEGORIJU POWER POINT PREZENTACIJE

Učenicima VII/b odelenja:

1. Husak Andrea
2. Jurić Dajana
3. Temešvari Edvard
4. Utaši Daniel
5. Čikoš Klementina3. ZA KATEGORIJU PANOA
Učenicima VII/a razreda

1. Vanja Arsić
2. Tajana Adamović
3. Jelena Salopek
4. Jovana Marinković
5. Emina Muminović

4. ZA KATEGORIJU LIKOVNOG RADA

Nastavnik GORAN VULETIĆ i učenici:

1. Dunja Drašković, učenica VII/c odelenja, zbog posebne ,,linorez" tehnike
2. Sofija Pavlović, učenica VII/c odelenja, čiji je rad odabran i kao zaštitni znak izgradnje novog Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice, akvarel
3. Tajana Adamović, učenica VII/a odelenja, zbog opšte društvene globalne poruke, akvarel

5. ZA KATEGORIJU LITERALNOG RADA

1. Ana Katić, učenica VII/a odelenja.

6.
Dodela nagrada realzovaće se u okviru PRESS konferencije u organizaciji JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica i Skupštine opštine Subotica u PETAK, 21. decembra 2007. godine sa početkom u 10.00 časova u PLAVOJ VEĆNICI SO SUBOTICA (Stara gradska kuća) u prisustvu:

• Predsednika Opštine Subotica,
• Direktora i članova poslovodstva JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica
• Direktora, sekretara i nastavnika (po odabiru) OŠ ,,Sonja Marinković"
• Nagrađenih učenika i njihovih roditelja iz OŠ ,,Sonja Marinković"
• Novinara.