febr.
2014
20

DOGOVOR LOKALNE SAMOUPRAVE, POKRAJINE I JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ SUBOTICA

Neophodno je da se izradi katastar zagađivača

U predstojećem periodu neophodno je da se izradi katastar mogućih zagađivača u Subotici, zaključeno je na sastanku koji su u sredu 19. februara održali predstavnici lokalne samouprave, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Cilj izrade katastra je da se ubuduće izbegne mogućnost zagađenja Palićkog jezera, kao što je bio slučaj početkom ove godine, kada je zagađenje vode poremetilo stepen prečišćavanja vode na desetak dana, a nije bilo moguće utvrditi zagađivača i tačan uzrok zagađenja.

Nakon sastanka, na objektu Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda održana je konferencija za novinare.

„Efikasnost prečistača je na visokom nivou i u protekle tri godine na uređaj za prečišćavanje vode je pristiglo više od 30 miliona kubnih metara otpadne vode, od čega je 241 tona fosfora koji je jedan od onih eutrofizacionih faktora koji pospešuju stvaranje algi u recipijent jezero Palić. Uređaj prečisti više od 90 odsto fosfora u vodi. Početkom januara dogodilo se zagađenje, a problem je što lokalna vlast nema punu ingerenciju u ovakvim slučajevima“, rekla je među ostalim pomoćnica gradonačelnika Maria Kern Šolja.

V.d. direktorica JPK „Vodovod i kanalizacija“ Subotica Valerija Tot Godo naglasila je kako je neophodno uspostaviti integralni sistem zaštite životne sredine, a da Subotičane najviše tišti Palićko jezero.

„JKP 'Vodovod i kanalizacija' je samo deo takvog integralnog sistema i moramo sa institucijama kontrole uspostaviti bolju saradnju kako bismo svi zajedno preventivno delovali u situacijama kada se povremeno događaju zagađenja na našem sistemu. Želim i da demantujem stalne kritike na račun subotičkog prečistača, koji od 2009. godine radi u kontinuitetu, sa najsavremenijom tehnologijom, i to će na duge staze doneti rezultate“, rekla je Valerija Tot Godo.

Tehnički direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Đerđ Šugar istakao je kako prečistač radi prema Evropskoj direktivi za osetljive recipijente, kao što je jezero Palić. Radi se isključivo o biološkom prečistaču i u toku prečišćavanja ne koriste se nikakve hemikalije.

„Biološki prečistač uklanja sve štetne materije, a iz otpadnih voda najteže se uklanja fosfor“, naglasio je Đerđ Šugar. „Tokom prošle godine na gradski prečistač pristiglo je oko 90 tona fosfora, a sa prečistača je izašlo manje od 10 tona, što znači da je efekat prečišćavanja uvek preko 90 odsto. U incidentu koji se dogodio 4. januara na prečistač je pristigla nepoznata otpadna voda, a kada otpadna voda sa štetnom materijom jednom uđe u kanalizaciju, ona se više ne može zaustaviti. Ovaj prečistač nije namenjen za prečišćavanje toksičnih materija, nego za prečišćavanje gradske otpadne vode uglavnom organskog porekla, koja se može prečistiti biološkim putem, a zagađenja jezera mogu se sprečiti samo prevencijom“, rekao je Šugar.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Janoš Dobai potvrdio je da je izrada katastra mogućih zagađivača jedini način da se više ne ponavljaju zagađenja kao početkom godine, te da su prvi koraci u cilju poboljšanja životne sredine već učinjeni.

„Cilj je da se uspostavi bolja kontrola nad svim zagađivačima i da se otpadne vode prerade u što većem procentu“, dodao je Dobai.