jan.
2009
5

ULAZIMO U TEŠKU I NEIZVESNU GODINU

Vodovod je u 2008. uspeo da i pored niza finansijskih teškoća ostvari značajne programe, ali u narednoj godini, u kojoj se očekuju efekti svetske krize, problema će biti mnogo više, kako zbog otplate kredita za prečistač, tako i obaveze izdvajanja amortizacije za njega. Izjednačavanje cena pitke vode za široku potrošnju sa industrijom odloženo je za 2012. godinu.
Na kraju 2008. godine, Javno komunalno preduzeće ,,Vodovod i kanalizacija" još uvek ne zna da li će je završiti uspešno ili sa gubitkom, jer se pojavila kursna razlika u otplati kredita od 24 miliona dinara. Ono što je značajno jeste da je evropska banka za obnovu i razvoj uslov da se do kraja 2008. godine izjednače cene vode za građane i poslovne potrošače, što bi značilo da bi najkasnije 31. decembra voda za široku potrošnju morala da poskupi najmanje 2,5 puta, odložila na još četiri godine! Ovo su informacije koje na izmaku godine iznosi direktor preduzeća Imre Čeke, sa kojim razgovor počinjemo uobičajenim pitanjem kako ocenjuje 2008. i šta bi u njoj značajno istakao od planova koje je ,,Vodovod" ostvario?
Iza nas ostaje jedna izuzetno teška godina, jer smo došli u situaciju da se priliv sredstava ne povećava srazmerno potrebama za ulaganjem i izgradnjom. Ipak smo uspeli da završimo više značajnih investicija, na primer vodovod u Josipa Kolumba, povezivanje na gradsku mrežu Makove sedmice, izgradnju stanice za dohlorisanje vode tako da se ona sada može tretirati jednako na svim tačkama na mreži, a isto tako važna je i tzv. ,,baster stanica" kod bolnice, jedna pumpa koja će omogućiti da u svakom trenutku bolnica ima vodu. Dakle, bolnica ni u jednom trenutku ne može da ostane bez vode. Zahvaljujući obraćanju pokrajinskim fondovima završili smo projekte za ,,Vodozahvat II" i povezivanje Palića i Radanovca na gradski sistem, kao i projekat ,,Kolektora II", dozvole su dobijene, sada samo treba da se obezbede sredstva i može da počne da se radi.
Za godinu u koju ulazimonajavljuje se kriza koja ni nas neće zaobići. Šta će to značiti za ,,Vodovod i kanalizaciju" s obzirom da je otplata anuiteta za prečistač već počela, i koliko će sve to osetiti potrošači kroz cenu vode?
Na žalost, ne očekujemo ništa dobro, jer će loše proći uglavnom one firme koje imaju kredite vezane za evro, a mi smo jedna od njih. Od 9 miliona evra, do sada smo utrošili 6, a u narednoj godini imamo nameru nameru da povučemo i preostala 3 miliona, i to će se itekako osetiti. Već smo ove godine otplatili dve rate kredita, a sada evo pojavljuje se kursna razlika od 24 miliona dinara, što znači da dok smo u novembru bili pozitivni, nije sugurno da godinu nećemo završiti sa gubitkom. Kako ćemo u sledećoj, 2009. godini, otplatiti kredit, teško je prognozirati. Za narednu godinu moramo računati i sa izdvajanjem amortizacije za prečistač, što je zakonska obaveza, i ona mora početi da se ispunjava onog trenutka kada uređaj krene u probni rad. Dakle, to će biti još oko 20 miliona dinara, a sa ovom cenom vode takve obaveze teško da će moći da se pokriju. Sa početkom rada prečistača, biće i drugih povećanih troškova, kao što su potrošnja struje i gasa na primer ili kupovina hemikalija za izdvajanje azota i fosfora iz otpadne vode ...
Za sada je izvesno da, kao i druge komunalne usluge, voda za piće zajedno sa uslugama odvođenja i prečišćavanja može da poskupi onoliko procenata na koliko se projektuje godišnja inflacija?
Na žalost, mi nismo budžetski korisnici i niko ne može da nam pomogne, to je jednostavno tako predviđeno, ali za nas je takva korekcija nedovoljna. Ako budemo morali da otplaćujemo kredit, nama ni dinara neće ostati za investicije, a šta to znači za sistem vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, ne moram posebno da naglašavam, jer u njega se se mora stalno ulagati da bi bio funkcionalan. Imali smo obavezu, koju smo preuzeli potpisivanjem kredita sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, da do kraja 2008. godine izjednačimo cene za vodu svim kategorijama potrošača, ali to realno nismo mogli da učinimo. Sredinom decembra imali smo razgovor sa predstavnicima Banke i prolongirali su nam taj rok do kraja 2012. godine, ali u toku januara već moramo da izradimo plan kako zamišljamo da sprovedemo takvu odluku u delo. To znači u ovom trenutku da bi usluge za široku potrošnju morale da se povećaju oko 2,5 puta da bi dostigle cene koje važe za industriju, a od kraja 2012. godine, kako sam rekao, u svakom slučaju tri vrste cena – za građane, institucije i industriju – moraće da postanu jedna! – kaže u razgovoru inženjer Imre Čeke, direktor Javnog komunalnog preduzeća ,,Vodovod i kanalizacija".