jún.
2014
27

LEZAJLOTT AZ IMS ÉS A HACCP FELÜLVIZSGÁLATA

A TANÚSÍTVÁNYOK MEGŐRZÉSE TOVÁBBI FELTÉTELEK NÉLKÜL

A minőségbiztosítási, környezetirányítási és az ivóvíz élelmiszerbiztonsági ISO 9001, 14001 és HACCP szabványok rendszereinek tanúsítását követő két évvel került sor a felülvizsgálatra, melyet az erre jogosult CERTOP Szerbia szervezet külső ellenőrei végeztek el.

Az ellenőrzés során bebizonyosodott, hogy a vezetőség a kötelezettségeit és tevékenységeit a törvényes előírásokkal és a nemzetközi szabványokkal összhangban végzi, a végfelhasználókra összpontosítva. Eközben a közbeszerzési eljárás folyamatának ellenőrzése igazolta, hogy az eszközöket szabályosan, felelősségteljesen és átlátható módon használják fel, valamint hogy rendszeresen sor kerül a beszállítók és szolgáltatók értékelésére.

Az ellenőrök különös figyelmet fordítottak a vállalat termelőtevékenységei tervezésére, irányítására és szervezésére, valamint a munkafolyamatok fejlesztése érdekében végzett mérési, elemzési és javítási eljárásokra.

A bajmoki vízkitermelő hely és a központi, városi I. vízbázis ellenőrzése során kiderült, hogy azok megbízható és egészségügyi szempontból biztonságosan termelt, feldolgozott és szolgáltatott vizet juttatnak el a fogyasztókhoz.

A szennyvíz tisztítási folyamatát a városi szennyvíztisztítóban ellenőrizték, melyet úgy értékeltek, mint a tágabb környezetben műszakilag és technológiailag az egyik legmodernebb ilyen létesítményt, jól megtervezett kapacitással, valamint, ami a leglényegesebb, a kimenő víz olyan minőségével, amely összhangban van az EU irányelveivel és a környezetvédelmi szabványok követelményeivel.

Az üzemi laboratórium, valamint az ivóvíz és a szennyvíz minőségellenőrzését végző közös laboratórium munkája kapcsát megállapították, hogy ez az egyik legjobb gyakorlati példa Szerbiában. Ugyancsak értékelték a kulcsfontosságú és másodlagos víz- és csatornahálózati létesítmények tervezését és kiépítését illető jelentős előrelépéseket. Különösen nagyra értékelték a vezetőség és a szakmai csoportok azon törekvését, hogy a fejlesztési irányokat, terveket és lehetőségeket bemutatták a városi és külvárosi helyi közösségeknek, illetve írásban, határidőn belül választ adtak minden feltett kérdésükre.

Az ellenőrzés igazolta az iratok, nyilvántartások és feljegyzések magas minőségét is, melyek a tervezett célok és feladatok mérése alapján alátámasztják a fenti ellenőrzési értékelést. Mivel szívesebben emlékezünk csak a szép dolgokra, elengedhetetlen, hogy a jövőben FIGYELMESEN FELJEGYEZZÜK a rosszakat is, értékeljük a következményeket és kockázatokat, meghatározzuk az okokat, és intézkedéseket hozzunk azok kiküszöbölésére – ez volt a ritka, de fontos megjegyzések egyike az integrált vállalatirányítási rendszer (IMS) jobbítását illetően a következő egy évre vonatkozóan, a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV újratanúsításhoz szükséges következő ellenőrzésig.