márc.
2009
23

NOVE CENE VODE U GRADOVIMA SRBIJE

Tokom marta prikupljene su aktuelne cene usluga vodovoda i kanalizacije.
Radi poređenja treba obratiti pažnju da se cene u gradovima porede između onih koji imaju kompletne usluge.