júl.
2014
31

A SZABADKAI VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KKV MINŐSÉGÜGYI TANÁCSÁNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS KÖVETKEZTETÉSEI

A vállalat az alaptevékenységét biztonságosan és megbízhatóan végzi

Az Integrált Menedzsment Rendszer minőségre vonatkozó céljaival összhangban, a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV-nál alkalmazott nemzetközi szabványok alapján, a Vállalat minőségügyi tanácsa a mai találkozón (2014. 7. 30.) elfogadta a 2014. év I – VI. időszakára vonatkozó,

A GAZDÁLKODÁS, TERMELÉS ÉS SZOLGÁLTATÁS HATÉKONYSÁGÁNAK ÉS MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉT ÉS A KÖVETKEZTETÉSEKET A FOGYASZTÓK ELÉGEDETTSÉGE TEKINTETÉBEN

Elemzésre került a 2014. évre vonatkozó működési terv, amely a munkafolyamatok mérhető céljainak és tevékenységeinek irányítási módszerével készült, és pozitívan értékelték a vállalat hatékonyági és eredményességi mutatóit, a műszaki és gazdasági veszteségek csökkenését, valamint a csökkenő működési költségeket.

A működés gazdaságosságát jelentősen befolyásolta az utolsó két hónapban, mivel nem érkezett jóváhagyás a szolgáltatások díjának emelésére, és így csökkentek a bevételek. A szolgáltatások árpolitikájának ilyen megvalósítása miatt összetetté váltak a működési eredmények, és a negatív árfolyamkülönbségek miatt is, az szennyvíztisztítóra vonatkozó, az EBRD irányában meglévő hiteltörlesztési kötelezettség kapcsán.

A szolgáltatások megfizettetésének mértéke állandó, és a tervezett keretben mozog, számos más szerbiai város közvállalatihoz viszonyítva magas szinten. Észrevehető a tartozások csökkenési szintjének stagnálása, amely közvetlen kapcsolatban áll a felhasználók fizetőképességével, függetlenül a foglalkoztatottak és szolgálatok egyébként kifejezett erőfeszítéseitől, hogy a tartozások átütemezésével oldják meg ezt a problémát.

Teljesítve a tervezett kötelezettségeket az alapanyagok és szolgáltatások beszerzésére, a bérek kifizetésére és a foglalkoztatottak iránti egyéb kötelezettségekre, az amortizációs és más költségekre vonatkozóan, a Vállalat nem kockáztatta a fizetőképességét.

Az alaptevékenységek ellátása, az ivóvíz előállítása, feldolgozása és szállítása, valamint a szennyvíz elvezetése és tisztítása biztonságosan, megbízhatóan, és jelentősebb megszakítások nélkül valósult meg. A napi mintavétel és az elemzések eredményei alapján, valamint a Közegészségügyi Intézet meghatalmazott laboratóriuma által végzett ellenőrzések szerint is az ivóvíz mikrobiológiai szempontból kifogástalan, a külső hatásoktól kellően védett, és összhangban van a vízminőségről szóló rendelet előírásaival. A megtisztított szennyvíz minősége megfelel az EU által elfogadott irányelveknek a koncentrációk megengedett maximális értékét, és a kimenő víz paraméterei százalékainak a bejövő vízhez képesti csökkentését illetően is.

Az alaptevékenységet illetően az egyedüli probléma abból ered, hogy az alapvető infrastruktúra – az építmények és a hálózat karbantartása csak funkcionális szinten valósul meg, többnyire hibaelhárítás formájában. Az anyagiak hiánya, a munkaerő bővítésének és fiatalításának a törvényi előírások miatti ellehetetlenítése, valamint a közbeszerzési eljárások összetett mechanizmusai, melyek jobban védik az ajánlattevőket, együttesen okozzák azt, hogy szinte szimbolikus mértékű a tervezett megelőző karbantartás, a csatlakozások bővítése, a rendszer fejlesztése és korszerűsítése. Szükség van a fejlesztési főterv, a tevékenység fejlesztése stratégiai irányainak átvizsgálására a várossal együttműködve, és az elfogadható szcenáriók közül, a lehetőségeknek megfelelően, és nem csupán az igények alapján, meg kell határozni a prioritásokat. Ellenkező esetben fennáll annak veszélye, hogy az infrastruktúra állapota irányítson bennünket, és nem fordítva!

Az írásbeli panaszok a fogyasztók 34.653 fős összlétszámához viszonyított mindössze 0,98 százalékos aránya a különösen alacsony szintű elégedetlenségükre utal, a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV szolgáltatásainak mértékét és minőségét illetően.

Csatolt állományok

  1. Jelentés 2014. I-VI (szerb nyelven, 901 KB)

Csatolt állományok

  1. Izveštaj I-VI 2014
    (901 KB) 2014. aug. 1.