aug.
2014
12

A LEHETŐSÉGEKKEL ÖSSZHANGBAN KELL TERVEZNI, NEM CSUPÁN AZ IGÉNYEK ALAPJÁN

A LEHETŐSÉGEKKEL ÖSSZHANGBAN KELL TERVEZNI, NEM CSUPÁN AZ IGÉNYEK ALAPJÁN

Maglai Jenő, Szabadka polgármestere, Ilija Maravić, a Városi Képviselő-testület elnöke, Tomislav Veljković polgármester-helyettes, valamint Kern Sólya Mária, a polgármester kommunális ügyekkel és környezetvédelemmel megbízott segédje augusztus 12-én ellátogattak a Vízművek és Csatornázási KKV-ba és a városi szennyvíztisztítóhoz.

A Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat egyike a helyi önkormányzat stratégiai jelentőségű vállalatainak, mondta el az újságíróknak Maglai polgármester a Vízművek és Csatornázási KKV vezetőségével folytatott megbeszélést, valamint az igazgatósági épület keretében működő szennyvízminőség-ellenőrző laboratóriumban tett látogatást követően.

- A város területén lefektetett ivóvízhálózat teljes hossza meghaladja az 530 kilométert, a szennycsatorna-hálózaté pedig a 270 kilométert. A Vízművek és Csatornázási KKV vagyonának értéke, amely – tekintettel arra, hogy a vállalat alapítója Szabadka városa – bizonyos értelemben a város tulajdonát képezi, meghaladja a 30 millió eurót – emelte ki Magjai Jenő.

Szükség van egy középtávú fejlesztési stratégiára

A jövőben jelentős kihívások várnak az önkormányzatra és a Vízművekre, mondta, és hozzátette, hogy az elkövetkező időszakban fokozottabban kellene dolgozni az ivóvíz- és csatornahálózat bővítésén, valamint a minőségi ivóvíztermelésen, egy vízgyár kiépítésével a II. vízbázison.

- A következő időszak nagy kihívása, hogyan tudnánk összehangolni a város és a Vízművek anyagi lehetőségeit a polgáraink igényeivel. Úgy vélem, hogy ki muszáj dolgoznunk egy komoly középtávú fejlesztési tervet az ivóvíz- és csatornahálózatra vonatkozóan, mivel a kétezres évek elején megfogalmazott terveket szemlátomást nem sikerül megvalósítani – hangsúlyozta Maglai Jenő, és hozzátette, hogy ez hatalmas feladatot ró minden vezetőre az önkormányzatban és a Vízműveknél is, az elkövetkező évtizedekben.

Megállapította, hogy a Vízművek és Csatornázási KKV-ban is vannak gondok, mivel még mindig nem kezdődtek meg a munkálatok bizonyos, az ivóvízhálózat kiépítésével kapcsolatos projektumok esetében, valamint a közbeszerzések is késnek. A polgármester elmondta, hogy ebben az évben végre pontot kell tenni a városi szennyvíztisztító működési engedélyének ügyére.

A Vízművek és Csatornázási KKV megbízott igazgatója, Tóth Godó Valéria egyetért Maglai polgármester úrral a reális középtávú ivóvíz- és szennyvízhálózat-fejlesztési tervek kidolgozását illetően, mivel a Vízművek lehetőségei a jelenlegi gazdasági környezetben sokkal kisebbek a hosszú távú tervekben előlátottaknál.

Elmondta, hogy az ivóvízből naponta mintát vesznek, és figyelemmel kísérik annak minőségét a Vízművek laboratóriumában, valamint ellenőrzik a Közegészségügyi Intézetben is.

- A Zomborban bekövetkezett áldatlan állapotok miatt fontosnak tartom az óvintézkedések bevezetését a mi vállalatunkban is – mondta Tóth Godó Valéria.

Szavai szerint szó volt arról is, hogyan segíthetné anyagilag Szabadka városa a Vízművek projektumait a helyi közösségek másodlagos hálózatainak kiépítésében. Erre a célra, elmondása szerint, még mintegy 11 millió euró hiányzik, miközben a helyi közösségek másodlagos hálózatai kiépítésének terveit el kell készíteni a következő öt évben.

Hamarosan használatbavételi engedély a szennyvíztisztítóhoz

A II. és VII. számú kollektorok esetében lezárult a nyilvános pályázat, míg a szerződéskötés szeptemberben várható, mondta, és bejelentette, hogy a munkálatok október 1-jén kezdődhetnek meg.

Kiemelte, hogy a mai megbeszéléseken az volt az egyik kérése, hogy a városi költségvetés részben vállalja át a szennyvíztisztítóra felvett hitel törlesztését, amely pillanatnyilag teljes mértékben a közvállalatot terheli.

- Évi 100 millió dinár nagyságrendű összegről van szó. Sokat jelentene a számunkra, ha a hitel felét a város pénzelné, hogy így maradhassanak eszközeink a megelőző karbantartásra – mondta Tóth Godó Valéria.

Bejelentette, hogy 2014 végéig befejeződik a pályázat előkészítése a II. vízbázison építendő vízgyárral kapcsolatban.

- Az új vízfeldolgozó üzem különösen fontos a számunkra, mert így Palics és a környező települések feldolgozott ivóvízhez juthatnának, amely sokkal biztonságosabb lenne a jelenleg fogyasztottnál. A vízfeldolgozó kapacitásaink bővítése révén biztosabbá válik a fogyasztók vízellátása is – emelte ki Tóth Godó Valéria.

A központi városi szennyvíztisztító telep megtekintése után a Vízművek és Csatornázási KKV műszaki igazgatója, Sugár György elmondta, hogy a szennyvíztisztító különösen magas színvonalon üzemel, a jelenleg használatosak közül az egyik legkorszerűbb technológiával.

Ősszel szeretnénk megkapni a használatbavételi engedélyt, amihez az szükséges, hogy a Műszaki Tudományok Kara (FTN) befejezze a betonszerkezetek szanálásának projektumát, mondta Sugár, és kiemelte, hogy éppen ez is volt a probléma, mivel a használatbavételi engedély megadását elbíráló bizottság megállapította, hogy a konstrukciók minősége kielégítő, azzal, hogy kérdéses a létesítmények tartóssága.

- Ezért készült el a FTN projektuma, amely négy szakaszból áll. Jelenleg a negyedik, utolsó szakaszon dolgozunk. Reméljük, hogy egy hónapon belül befejeződik a munka. Még be kell fejezni a biológiai medence második vonalát, és ezt követően be fogjuk nyújtani a használatbavétel engedélyezésére vonatkozó kérvényt – hangsúlyozta Sugár György.