júl.
2009
8

VODOVOD UVEO STANDARD HACCP

HACCP je skraćenica od reči koje na srpskom znače – analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke. Ovaj standard predstavlja logičan, naučno zasnovan sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda u koje spada i voda za piće.
On praktično omogućava:
 identifikacijui procenu svih opasnosti i rizika u fazama procesa proizvodnje i distribucije vode za piće
 određivanje neophodnih mera za njihovu prevenciju i kontrolu
 sigurnost da će te mere biti uspešno sprovedene.

Za svaki proizvod, pa tako i za pitku vodu , proizvođač, tj. JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica razvio je niz kontrolisanih i definisanih operacija koje odgovaraju specifičnim uslovima proizvodnje i imaju cilj da osiguravaju bezbednost vode u svakom koraku procesa.
HACCP je priznat od strane WHO kao najefikasnije sredstvo u kontroli bolesti izazvanih hranom.
Uslovi koje smo morali ispuniti da bi pristupili uvođenju HACCP standarda su:
 razrada značaja i bezbednosti vode za piće
 identifikacija mogućih opasnosti po vodu
 poštovanje zakonskih regulativa
 odgovarajući infrastrukturalni elementi
 uvođenje dokumentovanog sistema nadzora
 osposobljavanje kadrova