aug.
2009
15

NISMO DUŽNI NI CENTA!

Zbog potrebe da se otklone propusti pristali smo da se pomeri rok za završetak od 31. decembra prošle godine, a sada nam za «dodatni posao» traže 650 hiljada evra, kaže Čeke

Gospodine Čeke, koji su nesporazumi na relaciji Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» sa izvođačem radova, holandskom firmom DHV, i kako je do njih došlo?

Najveći problem je u tome što će, na žalost, izgleda po treći put izvođač radova prekršiti svoje obećanje, jer po mojoj proceni, ili po našoj proceni, očigledno da do 15. avgusta neće moći da završi radove. U to sam se uverio kada sam u petak, 7. avgusta, bio na gradilištu. Radovi jeste da teku, ali ne sa tom dinamikom da bi mogli da ispoštuju ovaj obećani rok i na žalost nama to nikako ne ide u prilog jer time mi dobijamo dodatne troškove koje nismo planirali. Ne mogu da razumem zašto se daje obećanje koje već i treći put ne može da se ispoštuje?!

Da li je tačno da «Vodovod i kanalizacija» duguje novac izvođačima radova i da se zbog toga oni odvijaju usporeno?

To ne odgovara stvarnosti. «Vodovod» ne duguje ni jedan cent izvođaču – kako oni završavaju ove faze radova, mi tako redovno isplaćujemo. Naravno, nakon overavanja od strane nadzorne službe jer bez toga isplata ne može da ide. Ono što je urađeno, to je sve isplaćeno, jedino tu postoji jedno pitanje u tom smislu pošto su oni tražili odlaganje roka, jer videli smo da 31. decembar prošle godine neće moći ispoštovati, pa smo mi to prećutno prihvatili da moramo priznati da radovi neće biti završeni, ali s tim da mi nikakvih dodatnih troškova zbog toga ne možemo imati. Tako smo i u pismenoj formi njima predali ali sada oni formiraju nekakvo pravo pošto duže rade na neke dodatne troškove, što smatramo da nije u redu. Reč je trenutno o iznosu od oko 650 hiljada evra.

Kako je rešeno finansiranje radova s jedne strane, da li priliv kredita obezbeđuje njihovo odvijanje a koliko redovno teče otplata s obzirom da se uplaćuje dva puta godišnje?

Do sada su krediti redovno plaćani, na žalost moram reći da sa ovim cenama usluga «Vodovod» će verovatno imati dosta poteškoća jer ovaj priliv koji sada ostvarujemo teško će moći obezbediti da sve rate isplatimo.

Kakva je saradnja javnog komunalnog preduzeća sa lokalnom samoupravom kada je u pitanjuu rešavanje problema sa prečistačem i ima li izgleda da daljeg odlaganja završetka konačno ne bude?

Što se saradnje sa osnivačem tiče, smatram da je prilično dobra, čak ubeđen da je veoma dobra, o najznačajnijim pitanjima postižemo konsenzus, možemo da se dogovorimo tako da tu nikakav poseban problem ne vidim.

A kada se radi o završetku prečistača?

To možemo samo otprilike da pretpostavimo i po mojoj proceni pre 15. septembra radovi neće biti okončani.

Da li ste u kontaktu sa izvođačem radova, firmom DHV kako bi se postigao sporazum?

U nekoliko navrata sam pokušao da dobijem telefonski direktora projekta, gospodina Rika Langerisa, ali nisam uspeo. Ja ću nastaviti sa tim pokušajima i svakako do dogovora mora doći i te radove moramo što pre završiti.

Kako sada funcioniše novi uređaj, s obzirom da je 25. maja puštena u rad linija vode?

Sa kvalitetom vode nema nikakvih problema, to pokazuju stalne analize i on je sada mnogo bolji nego dok je funkcionisao stari prečistač. Jedini je problem što još nije u funkciji linija mulja i to nam stvara veliki problem da digestori ne rade i mulj se nagomilava. Odlažemo ga za sada u staru retenziju, gde imamo prostora za još otprilike mesec dana. Napominjem da od 25. maja Holanđani, odnosno firma DHV, rukovode radom prečistača, a mi smo na neki način samo «posmatrači» i ne mislimo da preuzmemo upravu nad uređajem dok svi radovi ne budu završeni.