aug.
2009
26

NEODGOVORAN ODNOS PREMA JAVNOJ KANALIZACIJI

Sistem javne kanalizacije kojeg čine kolektorski i ulični pravci, otvoreni i zatvoreni kanali, šahte i slivnici predstavlja komunalni sistem i imovinu Grada i građana Subotice koji je od opšteg značaja.
Ovaj sistem karakterišu mali gravitacioni padovi, veliki prečnici, mešoviti sistem, otvoreni i zatvoreni tip i velike količine peska iz upotrebljenih, otpadnih voda koje se talože u cevima.
Javna kanalizacija ima poseban, izuzetan značaj i u slučaju velikih, intenzivnih ili naglih padavina, jer ona treba u najbržem mogućem vremenu te količine atmosferske vode sa javnih površina bez ikakvih prepreka da odvede do gradskog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, kako ne bi došlo začepljenja, plavljenja ulica i podrumskog stambenog i poslovnog prostora. Svako duže zadržavanje otpadne ili atmosferske vode, koja ne može da se kanališe usled prepreka, izaziva zagušenje komunikacija i saobraćaja, oštećuje imovinu građana i predstavlja potencijalni izvor zaraza i drugih opasnosti po zdravlje građana.
Pored već pomenutih opštih karakteristika javnog kanalizacionog sistema, kao i intenzivnih i velikih padavina u poslednjih godinu dana, stručnjaci iz Sektora otpadnih voda ocenili su da problematiku urednog, pravovremenog i neprekidnog odvođenja otpadnih voda znatno otežava nemaran odnos dela građana Subotice koji slivnike, šahte i otvorene kanale smatraju kantama ili deponijama za smeće.

Takvu ocenu potkrepljujemo sledećim karakterističnim primerima:
• U kanalizaciji u ul. Palmotićevoj, pored terena FK ,,Bačka", nađeni su čitavi delovi više motocikala;
• U kanalizacionoj šahti na uglu ulica Hipodromske i Somborskog puta nalaze se pretežno novčanici, torbe i neka druga lična sredstva;
• U šahti kod Mlečne pijace nalazi se mnoštvo plastičnih flaša i drugog materijala;
• Šahta na uglu ulica Doža Đerđa i Frankopanske je bila napunjena plastičnom ambalažom i pokošenom travom;
• Slivnici i šahte građanima služe za odlaganje ostataka građevinskog (šut, pa čak i malter i beton), molerskog materijala, televizora, kompjutera ... i drugog materijala, delova i opreme.

Javni sistem kanalizacije je nezaštićen, jer svako može da podigne poklopac na šahti ili slivničku rešetku i da se reši nepotrebnog otpada na vrlo neodgovoran način, ne razmišljajući da time nizvodno pravi drugima, a i sebi problem koji sprečava da ovaj sistem uredno funkcioniše.
Apelujemo na građane da se odgovorno ponašaju i da štite ovaj sistem koji je i njihova zajednička imovina. Podsećamo građane na kulturu javnog ponašanja, tj. da sve one predmete koje ne bi bacili u svojoj kući u toalet školjku ili septičku rupu, to iste ne čine ni odbacivanjem u javni kanalizacioni sistem.