nov.
2009
17

AKCIONI PLAN ZAŠTITE OD EPIDEMIJE NOVOG GRIPA

U četvrtak, 12. novembra, Poslovodstvo JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica je, po proglašenju epidemije novog gripa od strane Ministra zdravlja Srbije, donelo Akcioni plan zaštite zaposlenih i Preduzeća od epidemije novog gripa.

Osnovni ciljevi donošenja i sprovođenja jednog ovakvog plana su, prvenstveno, zaštita zaposlenih i korisnika usluga, kao i obezbeđenje minimuma funkcionisanja vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja, kao delatnosti veoma značajnih za život i rad ljudi.

Plan se sastoji iz više celina:

• Mere koje se odnose na ličnu zaštitu zaposlenih, a koje obuhvataju informisanje zaposlenih i savete protiv novog gripa;
• Mere koje se odnose na kolektivnu - zajedničku zaštitu zaposlenih i korisnika usluga, a odnose se na sprovođenje pojačanih sanitarno – higijenskih mera svih radnih prostorija i prostorija u kojima se vrše intenzivne komunikacije sa strankama;
• Način obaveštavanja neposrednih rukovodilaca i Štaba Preduzeća u slučaju da zaposleni uoči simptome i znake bolesti od novog gripa;
• Obezbeđenje smanjenog obima funkcionisanja delatnosti Preduzeća, kada je stepen odsutnosti zaposlenih zbog bolesti od novog gripa do 25%, a koji se rešava uglavnom internom preraspodelom zaposlenih u korist obezbeđenja osnovnih delatnosti;
• Obezbeđenje minimuma funkcionisanja delatnosti, kada je stepen odsutnosti zaposlenih zbog bolesti od novog gripa preko 50 %:
- utvrđen je minimum procesa rada po svim delatnostima koje obavlja Preduzeće
- određena je vrsta poslova, stručni i kvalifikacioni profil i broj potrebnih izvršilaca
- popuna se vrši internom preraspodelom, doobukom, donosi se odluka o zabrani korišćenja godišnjih odmora, vrši se angažovanje radno – sposobnih penzionera, angažovanje vojnih obveznika po obavezi služenja civilnog vojnog roka na osnovu odluke Gradskog Štaba i Vojnog odseka i vrši se privremeno angažovanje radne snage putem Agencije za zapošljavanje, omladinskih zadruga i firmi koje nam na osnovu Zakona o jabavnim nabavkama daju određene usluge.

Nosiocima zadataka data su rešenja, a svi zaposleni su putem svojih neposrednih rukovodilaca upoznati sa Akcionim planom.