dec.
2009
1

INFORMACIJA O INTERVENTNOSTI I EFIKASNOSTI

Dispečerska služba JKP ,,Vodovod i kanalizacija” Subotica predstavlja svojevrsno komunikacijsko čvorište između dobijenih informacija građana s jedne, i interventnih službi, s druge strane.
Koliko će građani u nekoj ulici ili zgradi ostati bez vode, ili će im biti zapušena kanalizacija, najviše zavisi od iskustva i snalažljivosti dispečera. Takođe, i od brzine i efikasnosti interventnih službi, nakon preuzetih informacija o vrsti, obimu i lokalitetu dojavljenih kvarova.
Znači, uočili ste ili imate neki kvar koji se odnosi na vodovod ili kanalizaciju, treba da nazovete već poznati broj: 55 – 77 – 11 naše i Vaše Dispečerske službe.
Ovaj izveštaj javno podnosimo mesečno, kako bi prikazali interventnost i efikasnost službi koje su formirane da bi svojom brzinom, kvalitetom i efikasnošću omogućili neprekidno funkcionisanje delatnosti vodovoda i kanalizacije na zadovoljstvo naših korisnika usluga

Broj informacija

U mesecu NOVEMBRU na Dispečersku službu pristigla je ukupno 112 informacija i zahteva građana i drugih korisnika usluga za intervencije. Od toga najviše, 65 % su se odnosile na proizvodnju vode, kvalitet vode i za gradsku i prigradsku vodovodnu, odnosno 35 % na kanalizacionu mrežu. Povratno je informisano 45 potrošača, tj. skoro svaki drugi koji je uputio informaciju na ovu Službu. Najčešće se potrošači javljaju u periodu od 8.00 do 14.00 časova.

Najčešći sadržaj informacija

- Proizvodnja vode – predviđeni i nepredviđeni ispadi iz sistema snabdevanja izvorišta električnom energijom;
- Distribucija pijaće vode – curenje vode kod vodomera i na ulici;
- Laboratorija za kontrolu pijaće vode – žuta voda;
- Odvođenje otpadnih voda – zapušenje kanalizacije.

Interventnost službi – prekidi u vršenju usluga

- Proizvodnja vode – u 100 %, znači u svim slučajevima vreme otklanjanja nedostataka je trajala do 1 časa. To nije prouzrokovalo nestanak vode, osim smanjenja pritiska u delovima vodovodne mreže;
- Distribucija vode – Većina kvarova otklanjana je u periodu od 6 časova, tj. 95 %, dok je preostalih 5 % ili u 3 slučaja to trajalo do 24 časa;
- Laboratorija pijaće vode – 78 % uzroka reklamacija građana otklonjeno je u roku do 6 časova. dok je 21% ili u 3 slučaja to trajalo do 24 časa, a to se odnosilo na dovođenje mreže u MZ Mali Bajmok u sanitarno higijensku ispravnost u noćnim časovima, putem ispiranja i hlorisanja vode;
- UPOV grada Subotica – obavljao tokom celog meseca svoju funkciju bez prekida;
- Odvođenje otpadnih voda – u 94 % obavljene su u roku do 6 časova, a preostale 2 ili 6 % do 24 časa.

Iz svega ovoga se može zaključiti da je interventnost službi JKP ,,Vodovod i kanalizacija” Subotica, uobičajeno, na vrlo visokom nivou, zahvaljujući najviše saradnji između građana i Dispečerske službe, koja na broj telefona 55 – 77 – 11 prima informacije i organizuje efikasno rešavanje problema građana i drugih korisnika usluga, koji se odnose na redovno i kvalitetno funkcionisanje vodovoda i kanalizacije.