dec.
2009
30

DO JASNIJE RAZVOJNE I FINANSIJSKE VIZIJE

Kao v.d. direktora Javnog komunalnog preduzeća ,,Vodovod i kanalizacija" ostvarenu poslovnu politiku za 2009. ne bih ocenjivala ni kao lošu, ni kao dobru.
U ono što sam sigurna – je to da će ovom kolektivu u protekloj, kao i u narednoj godini – najveća briga i preokupacija biti: završetak izgradnje Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, tj. njegov tehnički prijem, prvo po međunarodnim, a kasnije i po domaćim tehničkim uzansama. Ovaj projekat nije ni malo jednostavan, makar kako ga ko ocenjuje. Ubeđena sam da po parametrima koje mora ovaj objekat, tj. postrojenje da pruža na liniji vode, da smo to postigli. Nikada tako kvalitetno prerađena voda nije upuštana u jezero Palić, nego kao što je to sada. Primopredaja linije mulja se očekuje u proleće 2010. godine.
Za ovo kratko vreme, od kada sam na ovoj funkciji, stekla sam utisak da Vodovod ima mnoge unutrašnje resurse i rezerve, koje ćemo moći ubrzano aktivirati i angažovati radi pružanja kvalitetnijih usluga prema našim potrošačima.
Preduzeće treba da napravi novu strategiju poslovanja za budući period. Činjenica je da prihvatam mišljenje mojih stručnjaka i saradnika iz Preduzeća, koji tvrde da se mora pristupiti ostvarivanju prvenstveno kapitalnih investicija, nasuprot razvoju sekundarnih mreža. To je bitno iz tog razloga što kapitalna komunalna infrastruktura mora pratiti urbani i privredni razvoj Grada. Tek se izgradnjom i rekonstrukcijom vitalnih magistralnih i kolektorskih pravaca stvaraju sistemski tehnički uslovi i kapaciteti za kvalitetan razvoj i priključenje sekundarnih vodovodnih i kanalizacionih mreža.
Vodovod kao uslužno Preduzeće, može i mora neposredno pomagati otvaranje novih radnih mesta u privredi, na taj način što će ispoštovati želje novih investitora što se kompletnosti i atraktivnosti lokacija sa infrastrukturom vodovoda i kanalizacije tiče.
Sigurna sam da timskim radom, ojačanim humanim resursima možemo napraviti jasniju razvojnu, pa čak i finansijsku viziju za 2010. godinu. Samo novim pristupom poslu i načinom rada, možemo sprovesti takvu poslovnu politiku koja se zasniva na evropskim standardima i ima za cilj unapređenje kvaliteta u delatnosti koja nam je poverena na upravljanje.
Verujem da će pristupni fondovi Evropske unije biti otvoreni i za nas, te da ćemo biti spremni da na visokom stručnom nivou pratimo projekte i apliciramo na njih, te da dobijena sredstva ugradimo u naš sistem.

Detaljnije na:

http://www.vodovodsu.rs/index.php/informacije/publikacije