jún.
2015
25

ZDRAVA VODA – BEZBEDNI LJUDI, IMOVINA, RADNO I ŽIVOTNO OKRUŽENJE

ZDRAVA VODA – BEZBEDNI LJUDI, IMOVINA, RADNO I ŽIVOTNO OKRUŽENJE

U saradnji sa Gradskom vatrogasnom četom i Gradskom organizacijom Crvenog krsta, radnici JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica su u sredu, 26. juna 2015. godine uspešno realizovali metodsko – pokaznu simulaciju/vežbu pripravnosti za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovora na njih. Ovo je jedan od zahteva ISO 14001:2004 tj. Sistema upravljanja zaštitom životne sredine

U ovoj vežbi metoda i postupaka reagovanja učestvovalo je 32 zaposlena, raspoređena u interne interventne ekipe za reagovanje u vanrednim, akcidentalnim situacijama

Vežbu je otvorila Valerija Tot Godo, direktor preduzeća, te upoznala učesnike i posmatrače sa tehnološkim postupcima na Vodozahvatu – I, kao i mogućim opasnostima i štetnostima po bezbednost i zdravlje ljudi, imovine i  životnog okruženja:

„Sa ovog objekta se snabdeva zdravom pijaćom vodom preko 80 % građana, privrede i ustanova Subotice. Voda se crpi putem dubinskih bunara iz podzemnog karpatsko-podunavskog basena, čiji se vodonosni slojevi prostiru na dubinama do 200 metara i na putu „kapi vode“ do tih slojeva sa obronaka Alpa i Karpata, ta voda se prirodno prečišćava. Iz ovog zajedničkog basena snabdevaju se skoro sve zemlje u okruženju.

Ova voda u sebi sadrži veće doze soli amonijaka, gvožđa i arsena od maksimalno dozvoljenih koncentracija, utvrđenih domaćim propisima Ministarstva za zdravlje. Zbog toga se u tehničko – tehnološkom procesu sirova voda tretira u filterskom postrojenju, a pre njene isporuke u distributivni sistem, hloriše. U ovim procesima identifikovane su i prisutne moguće štetne pojave i opasnosti po radnu i životnu okolinu, kao što su curenje hlora, pojava požara i potreba pružanja prve medicinske pomoći povređenima. Iako nisu procenjene šire posledice po okruženje, mi smo danas pozvali i predstavnike Mesne zajednice „Zorka“ na kojoj se ovaj objekat nalazi, kao i Fabrike dečijeg nameštaja „Bambino“, koja se graniči sa ovim objektom.

U organizaciji i realizaciji ove simulacije pomažu nam predstavnici Gradske vatrogasne čete i Gradske organizacije Crvenog krsta, a kao posmatrače smo pozvali predstavnike MUP Srbija – Odeljenja za vanredne prilike, Grada Subotice, Doma zdravlja i lokalne samouprave.

Na kraju, ne mogu zaobići predstavnike medija koji će „slikom i reči“ zabeležiti rad naših internih interventnih ekipa i time uveriti javnost i naše korisnike u potvrdu naziva ove metodsko – pokazne simulacije, koja se realizuje u skladu sa zahtevima Standarda ISO 14001.“

 

Medijator ove vežbe, Nikola Nikolić, vodio nas je kroz ceo tok, uz pomoć stručnih komentara predstavnika Vatrogasaca i Crvenog krsta:

  • postupak ekipe na alarmiranje curenja hlora
  • priprema i upotreba PP hidranta za obaranje hlornog oblaka i neutralizaciju nastale hlorovodonične kiseline
  • zbrinjavanje ugroženih i povređenih, oživljavanjem i pružanjem pomoći (opekotina ruke i povreda glave)
  • gašenje početnih požara prouzrokovanih curenjem goriva i na elektro instalacijama.

Zatvarajući vežbu, direktorka subotičkog „Vodovoda“ je zaključila da su zaposleni osposobljeni i spremni za odgovore na vanredne situacije.

Video prilog na adresi: https://youtu.be/KqTPExqRNNU

Fotografije na adresi: http://www.subotica.info/2015/06/24/pokazne-vezbe-na-vodozahvatu-i

Prilog sačinio, Petar Doroslovački, predstavnik rukovodstva za IMS