júl.
2016
4

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK (BUDAPEST) ÉS A SZABADKAI VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT KÖZÖS SAJTÓKÖZLEMÉNYE

Nemzetközi szervezeti keretekre épülő együttműködés a budapesti és a szabadkai vízszolgáltató között - Cél a szolgáltatásminőség javítása

Két világszervezet, az ENSZ Emberi Települések Programja (UN-Habitat) és a Globális Vízmű-szolgáltatók Partnerségi Szövetsége (GWOPA) hívta életre azt a nemzetközi programot, melynek célja egyrészről a városokban élők életkörülményeinek javítása, másrészről a vízügyi szolgáltatók közszolgáltatási tevékenységének magasabb szintre emelése.

A Fővárosi Vízművek Zrt., valamint a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV e programhoz csatlakozva kötött partneri együttműködési megállapodást a Szabadkai Vízművek szolgáltatási tevékenységének elősegítése érdekében. A közös munka során a budapesti partner technikai segítségnyújtással, valamint egy összehangolt program elkészítésében való közreműködéssel támogatja Szabadka térségében a víziközmű-szolgáltatás biztonságosabbá tételét és magasabb színvonalra emelését. A nagyobb lefedettséget, jobb, ugyanakkor magasabb minőséget megcélzó együttműködés végső során a Szabadkai Vízművek teljesítményjavulását hivatott szolgálni.

A Fővárosi Vízművek szakértelmére elsősorban a víz- és szennyvíz-közművek működésének hatékonyságjavításában, a szolgáltatási lefedettség kiterjesztésében, egy Földrajzi Információs Rendszer (GIS) kialakításában, a víz- és szennyvízhálózat-irányítási modell kidolgozásában, valamint egy elektronikus iratkezelési és archiváló rendszer kifejlesztésében számítanak a szabadkai kollégák. A budapesti szakemberek ezen túlmenően megosztják a korszerű munkaszervezés, a munkafolyamatok újragondolása, felügyelete, a vártalan helyzetekre szolgáló beavatkozási cselekvési tervek kidolgozása, a vízveszteség-elemezési rendszer kiépítésében szerzett tapasztalataikat is.

Az együttműködés kezdeti lépéseként a Szabadkai Vízművek húszfős szakmai csoportja június 23-án és 24-én Budapesten ismerkedik a Fővárosi Vízművek tevékenységével, amikor alkalom nyílik arra is, hogy az egy-egy területen együttműködő budapesti, illetve szabadkai szakemberek személyesen is megismerkedjenek.

Budapest, Szabadka, 2016. június 24.

Fővárosi Vízművek Zrt., Budapest

Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV, Szabadka