Vízvezeték-bekötés

Családi házak csatlakoztatása a vízvezeték- és csatornahálózatra

1. A CSATLAKOZÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI:

 • Csak engedéllyel épített épület csatlakoztatható a hálózatra.
 • A telek előtt, melyen a csatlakoztatni kívánt épület található, legyen kiépített vízvezeték- vagy csatornahálózat.

2. A CSATLAKOZTATÁS IGÉNYLÉSÉNEK MÓDJA:

 • Az épület tulajdonosa igénylést nyújt be a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 6. számú ügyfélforgalmi szolgálatánál.
 • Tulajdonosváltás esetén előzőleg át kell íratni a közszolgáltatási számlát a Vízművek és Csatornázási KKV reklamációs ügyfélszolgálatánál

3. A SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ:

AZ ÚJ ÉPÜLETEK
csatlakoztatásához szükséges dokumentáció:

 1. A kataszteri terv másolata, eredeti, 6 hónapnál nem régebbi példány (a Köztársasági Geodéziai Intézet Ingatlan-nyilvántartó Szolgálatától igényelhető, Dušan cár u. 3 – „Kataszter”),
 2. Az épület építési jóváhagyásának hitelesített másolata (építési engedély),
 3. Az építési terv első oldalának fénymásolata – az építés kezdetének bejelentését igazoló pecséttel
 4. Az épület építési terve (amit az előszámla kiállítását követően visszaadunk!),
 5. A vízfogyasztás utolsó elszámolásának, csatorna vagy szemétdíj számlájának fénymásolata 2 példányban (ha a csatlakozások valamelyike már megvan)

A MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK
csatlakoztatásához szükséges dokumentáció:

 1. A kataszteri terv másolata, eredeti, 6 hónapnál nem régebbi példány (a Köztársasági Geodéziai Intézet Ingatlan-nyilvántartó Szolgálatától igényelhető, Dušan cár u. 3 – „Kataszter”),
 2. Az épület építési jóváhagyásának hitelesített másolata (építési engedély), vagy a telekkönyvi kivonat eredeti, 6 hónapnál nem régebbi példánya, az engedéllyel épített, telekkönyvezett épülettel
 3. A vízfogyasztás utolsó elszámolásának, csatorna vagy szemétdíj számlájának fénymásolata 2 példányban (ha a csatlakozások valamelyike már megvan)

Hiányos dokumentációt nem veszünk át!

(Az okiratok levéltárunkban maradnak!)

A dokumentáció és az igénylés benyújtását követően az új csatlakozás kiépítésére a szakszolgálat a terepen felméri a szükséges munkálatokat és anyagszükségletet, és ismerteti az összes műszaki részletet.

4. EGY ÁTLAGOS CSATLAKOZÁS JELENLEG ÉRVÉNYES ÁRA:

A vízvezeték-hálózatra való csatlakozás legfeljebb 14,00 m hosszúságban ND 20 mm
(az utcai vezetéktől a fogyasztásmérő aknáig)

(az ár nem tartalmazza a vízmérőakna kiépítését, amit az igénylőnek a csatlakoztatást megelőzően már biztosítania kell, az akna méreteire és elhelyezésére vonatkozó adatokat az igénylés benyújtásakor megkapja.)
31.286,34 din
A csatornahálózatra való csatlakozás legfeljebb 10,00 m hosszúságban ND 125 mm
(az utcai csatornától a szabályozási vonalig)
27.021,38 din

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK:

 1. Készpénzben, a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV pénztáránál,
 2. Részletfizetéssel, 12 egyenlő havi részletben

 

Mellékelt adattárak:

A dokumentum megnevezése Letöltés
Ugovor o priključenju - Vodovod
Opšti uslovi o priključenju - Vodovod
Opis šahte za vodomer
Ugovor o priključenju - Kanalizacija
Opšti uslovi o priključenju - Kanalizacija
Skica revizione šahte kućnog priključka - kanalizacija
Skica revizione šahte priključka za firme - kanalizacija
Zahtev za priključenje na javnu kanalizacionu mrežu
Zahtev za priključenje na javnu vodovodnu mrežu