Magunkról

 

A vállalat főbb adatai

Elnevezés: Vízművek és Csatornázási KKV
Cím: Lazar  Nešić tér 9/a, Szabadka
Telefon: 024/ 557-711
Fax: 024/ 557-700
E-mail: uprava@vodovodsu.rs
Honlap: www.vodovodsu.rs
Tevékenység: Ivóvízellátás, esővíz és szennyvíz elvezetése és tisztítása
Foglalkoztatottak száma: 197
Adóazonosító: 100838486
Törzsszám: 08065195
Tevékenységi kód: 3600
Bankszámlaszám: Komercijalna Banka AD Beograd: 205-257160-49
  Banca Intesa: 160-0000000009634-80
  AIK bank: 105-0000000009347-21

 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Elnök: Bíró Lívia, okl. közgazdász - Szakmai  önéletrajz (szerb nyelven)

Tag: Ilija Maravić master ekon. - Szakmai  önéletrajz (szerb nyelven)

Tag: Radulović Novak Renata, dipl. biolog. spec. - Szakmai  önéletrajz (szerb nyelven)

 

VÁLLALATI MENEDZSMENT

Igazgató: Sugár György, okl. technológus - Szakmai  önéletrajz (szerb nyelven)

Műszaki igazgató: Petar Pižurica, dipl. inž. maš - Szakmai  önéletrajz (szerb nyelven)

Beruházási és fejlesztési Részleg igazgatója: Sánta Csaba, okl. építőmérnök - Szakmai  önéletrajz (szerb nyelven)

 

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je u cilju postizanja standarda utvrđenih Zakonom odredilo Žolta Vargu za lice za zaštitu podataka o ličnosti.
e-mail: zastitapodataka@vodovodsu.rs
Telefon: 024/557-711 lokal 155
Adresa: Trg Lazara Nešića 9a, 24000 Subotica, sa naznakom:
Za lice za zaštitu podataka o ličnosti.

IVÓVÍZELLÁTÁS

 • Kitermelt víz mennyisége évente: 8,5 millió m3
 • Éves vízfogyasztás: 6,17 millió m3
 • 5 városi és 14 külvárosi vízkitermelő létesítmény, felszín alatti források mélysége 120-185 méter
 • 65 aktív mélységi kút
 • Kapacitás: a városban 470 l/s, a külvárosi településeken 310 l/s, összesen 780 l/s
 • A víz minősége megfelel az egészségügyi előírásoknak
 • A HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer 2009. május 19-én került bevezetésre
 • Az ivóvízhálózat teljes hossza: 558 km’
 • Csatlakozások száma összesen: 36.713

VÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

 • A szennyvízhálózat teljes hossza: 298 km’
 • Csatlakozások száma összesen: 15.991
 • A városi szennyvíztelepre évente beérkező víz mennyisége összesen: 10,95 millió m3
 • A megtisztított szennyvíz mennyisége évente: 9,79 millió m3
 • Kapacitás csapadékmentes napokon: 36.000 m3/nap
 • Kapacitás csapadékos napokon: 72.000 m3/nap
 • Kapacitás nagy esőzések idején: 108.000 m3/nap
 • A kimenő (megtisztított) víz minősége megfelel az EU-s irányelveknek
 • A kezelt iszap minősége megfelel az EU-s irányelveknek
 • Proizvodnja sopstvene „zelene“ energije tretmanom mulja: 19,01 % u odnosu na ukupne potrebe za električnom energijom

JELENTŐS ÉVSZÁMOK

1882 – az első fúrt kút megjelenése a szabadkai ferences templom előtt

1962 – a Vízművek Közművállalat megalapítása

1975 – kiépült az első mechanikus és biológiai tisztítást végző szennyvíztisztító

1990 – kiépült a víz kondicionálására szolgáló vízgyár

2009 – a vállalat megkapta a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséről és alkalmazásáról szóló tanúsítványt

2011– befejeződött a korszerű szennyvíztisztító kiépítése, amely a szennyvíz mechanikus, biológiai és vegyi (nitrátoktól és foszfátoktól való) megtisztítását végzi

2012 – a vállalat megkapta az ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 szabványok szerinti minőségbiztosítási és minőségirányítási rendszerek bevezetéséről és alkalmazásáról szóló tanúsítványokat

2013 – a vállalat megkapta a SRPS ISO/IEC 17020:2002 szabvány szerinti ellenőrző és hitelesítő minősítésről szóló tanúsítványt

2015 – Započeta izgradnja Kolektora II i VII i Centralnog magistralnog vodovoda u okviru realizacije Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotica na osnovu kreditnog aranžmana sa EBRD

2015 – Preduzeću uručen sertifikat za implementaciju i primenu Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu na osnovu standarda OHSAS 18001:2008

2016 – Preduzeće postalo član IAWD – Međunarodne asocijacije voda podunavskih zemalja

2016 – Završena izgradnja Kolektora II i VII i Centralnog magistralnog vodovoda u okviru Projekta za unapređenje vodnih sistema grada

2017 – Realizovan Program UNICEF – GWOPA partnerstva budimpeštanskog i subotičkog Vodovoda na unapređenju usluga vodovoda i kanalizacije

2018 – Početak izgradnje drugog Postrojenja za tretman sirove vode u okviru Projekta za unapređenje vodnih sistema grada

2019 – Početak realizacije Projekta zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš donacijskim sredstvima Vlade Nemačke i KfW banke

2020 – Završena izgradnja drugog Postrojenja za tretman sirove vode u okviru Projekta za unapređenje vodnih sistema grada – u toku je probni rad

2020 – Završena izgradnja 18 km kanalizacione mreže u stambenom i vikend naselju Palića, na Kanjiškom putu i potisni vod do Kolektora VII koji odvodi otpadnu vodu na gradsko PPOV u okviru Projekta zaštite biodiverziteta jezera Palić i jezera Ludoš

DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK

 • Az oxfordi székhelyű Európai Üzleti Közgyűlés nemzetközi díja a szolgáltatások minőségéért
 • A Szerb Gazdasági Kamara „Kapetan Miša Anastasijević” elismerése, a legsikeresebb közüzemi tevékenységet végző vállalatnak
 • Najaktivnija kompanija Vodovoda – učesnik projekta IAWD „Benčmarking – pokazatelji uspešnosti vodovodnih preduzeća Podunavskog regiona“ u 2018. godini