dec.
2016
1

USLUGA MOBILNE TELEFONIIJE

USLUGA MOBILNE TELEFONIIJE

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI PUTEM OKVIRNOG SPORAZUMA

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (127 KB) 2016. dec. 1.
 2. Konkursna dokumentacija
  (368 KB) 2016. dec. 1.
 3. Pitanja i odgovori
  (428 KB) 2016. dec. 7.
 4. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
  (571 KB) 2016. dec. 13.
 5. Obavestenje o zakjucenju okvirnog sporazuma
  (105 KB) 2017. jan. 13.